Plattsättning i våtrum i källare med tillskjutande fukt

Plattsättning i våtrum i källare med tillskjutande fukt

I moderna byggnader är grunderna konstruerade för att hålla vattnet ute och i korrekt byggda källare är tillskjutande fukt därför inte ett problem. Men det är ett ganska vanligt fenomen i äldre byggnaders källare, speciellt de som är byggda före mitten av 1900-talet.

Grunden i de gamla byggnaderna var oftast byggda av absorberande material som tillåter fukt att komma in i konstruktionen. En del av fukten som kommer in avdunstar men en del av fukten går djupt in i konstruktionen och transporteras genom porer till andra delar av konstruktionen. Därför är källarna i gamla byggnader ofta fuktiga.

I dessa ytor är det viktigt med ett tätskiktssystem som är ventilerande och att vattenånga kan tränga igenom. Keramiska plattor eller natursten som ytskikt, med fukttålig avjämningsmassa, diffusionsöppet membran och lämpliga bruker ger en säker och hållbar konstruktion.

Ladda ner vår broschyr och ta del av tätskiktssystemet som rekommenderas vid plattsättning i våtrum i källare med tillskjutande fukt.

Skriv ut


Våra experter: Teknisk service

SCHÖNOX teknisk service består av specialister inom olika yrkeskategorier och de har praktisk erfarenhet inom alla våra användningsområden. Här finns det mycket expertkunskap som de gärna delar med sig av.