Sika SCHÖNOX
Plattsättning i våtrum i källare med tillskjutande fukt

Plattsättning i våtrum i källare med tillskjutande fukt

I moderna byggnader är grunderna konstruerade för att hålla vattnet ute och i korrekt byggda källare är tillskjutande fukt därför inte ett problem. Men det är ett ganska vanligt fenomen i äldre byggnaders källare, speciellt de som är byggda före mitten av 1900-talet.

Grunden i de gamla byggnaderna var oftast byggda av absorberande material som tillåter fukt att komma in i konstruktionen. En del av fukten som kommer in avdunstar men en del av fukten går djupt in i konstruktionen och transporteras genom porer till andra delar av konstruktionen. Därför är källarna i gamla byggnader ofta fuktiga.

I dessa ytor är det viktigt med ett tätskiktssystem som är ventilerande och att vattenånga kan tränga igenom. Keramiska plattor eller natursten som ytskikt, med fukttålig avjämningsmassa, diffusionsöppet membran och lämpliga bruker ger en säker och hållbar konstruktion.

Ladda ner vår broschyr och ta del av tätskiktssystemet som rekommenderas vid plattsättning i våtrum i källare med tillskjutande fukt.

Skriv ut


SCHÖNOX är ett varumärke i bolaget Sika Sverige AB. Vi har ett brett sortiment av produkter, både för avjämning samt montering och fogning av keramiska plattor. Det omfattande sortimentet av kvalitetsprodukter är den främsta orsaken till att SCHÖNOX har nått en stark position på många marknader inom Europa.

Vi finns i Spånga utanför Stockholm:

Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 Spånga

Besöksadress:
Domnarvsgatan 15

Order: 08-621 89 91
Teknisk Service: 08-621 89 00
Växel: 08-621 89 00

Aktuellt från SCHÖNOX