Sika SCHÖNOX
Om kvartsdamm

Om kvartsdamm

Kvartsdamm i fokus
Våra produkter inom våra varumärken Schönox och Casco Floor Expert, ligger långt under gränsvärdet för exponering av respirabel kvartsdamm på arbetsplatser. Vår dammreducering minskar damningen med minst 90% och man kommer inte upp i nivåer över hygieniskt gränsvärde vid normal hantering.

Gränsvärdet för findamm från respirabel kvarts är 0,1 mg/m³ i Sverige, mätt som en genomsnittlig exponering av åtta timmars arbetsdag, AFS 2018:1.

I vår grundsand för spackel, fog, fix eller bruk finns ingen respirabel kvartsdamm och därför uppstår/bildas det heller inte under arbete eller i den färdiga produkten någon sådan damm. Däremot vid bearbetning av härdad/torkad produkt, såsom kapning, slipning, rivning eller liknande uppstår findamm, vid sådan bearbetning rekommenderar vi att använda en andningsmask med P3 filter för att förhindra inandning av findamm.

Brev om hur vi arbetar med kvartsdamm hittar du här.

Skriv ut