Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

Miljön är alltid i fokus
Schönox bedriver ett offensivt miljöarbete. I praktiken betyder det att vi alltid försöker göra mer än vad lagar och förordningar föreskriver – att alltid ligga steget före med råvaror och produktionsmetoder som är vänliga mot både miljö och hälsa. Vi arbetar varje dag med att undersöka, förbättra och byta till ännu mer miljöanpassade råvaror och detta utan att tumma på produkternas höga kvalitet.

Att välja Schönox är att välja det bästa möjliga ur både kvalitets- och miljösynpunkt. Våra kunder kan vara trygga i sitt val, oavsett vilken produkt man väljer. Det vågar vi lova.

Samtliga miljöbedömda produkter finner du här i vår MiljöApp.

Kvartsdamm i fokus
Våra produkter inom våra varumärken Schönox och Casco Floor Expert, ligger långt under gränsvärdet för exponering av respirabel kvartsdamm på arbetsplatser. Vår dammreducering minskar damningen med minst 90% och man kommer inte upp i nivåer över hygieniskt gränsvärde vid normal hantering.

Gränsvärdet för findamm från respirabel kvarts är 0,1 mg/m³ i Sverige, mätt som en genomsnittlig exponering av åtta timmars arbetsdag, AFS 2018:1.

I vår grundsand för spackel, fog, fix eller bruk finns ingen respirabel kvartsdamm och därför uppstår/bildas det heller inte under arbete eller i den färdiga produkten någon sådan damm. Däremot vid bearbetning av härdad/torkad produkt, såsom kapning, slipning, rivning eller liknande uppstår findamm, vid sådan bearbetning rekommenderar vi att använda en andningsmask med P3 filter för att förhindra inandning av findamm.

Brev om hur vi arbetar med kvartsdamm hittar du här.

Skriv utVåra experter: Miljö

Vår miljöavdelning arbetar aktivt med miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor. För oss är det självklart och viktigt att kunna erbjuda hög kompetens inom miljö och kemi som är lokalt förankrad. På så sätt säkerställer vi att våra kunder får relevant information och det stöd som behövs i miljöfrågorna.