Sika SCHÖNOX
Våra lösningar

Våra lösningar

Hållbarhet ett brett område som innefattar flera olika delar, till exempel reducerade koldioxidutsläpp genom smart användning av fossila resurser, förbättrad arbetsmiljö för våra användare, val av ämnen som har en mindre negativ påverkan på natur och djurliv, innovativa produkter som förlänger livslängden på de konstruktioner och byggnader som redan finns, samt smarta förpackningslösningar med mera. Vi tar också initiativ som gör det lättare för våra användare att välja rätt produkt t. ex. genom utbildningar eller genom vår miljöapp ”SikaMiljöApp”.


REDUCERAT CO2-AVTRYCK

Smarta råvaruval
Vi har nyligen lanserat tre olika produkter som genom smarta råvaruval ger ett lägre CO2-avtryck:


Golvlimmet CascoProff DC 
Ger 40% mindre CO2-avtryck jämfört med konventionellt likvärdigt golvlim. Innehåller dessutom 92% förnyelsebara råvaror. 


Avjämningsmassan HL 50
Ger 15% mindre CO2-avtryck jämfört med likvärdig avjämningsmassa. Detta tack vare att produkten inte innehåller portlandcement. 


Primer och fuktblockeraren VD Moisture Block
Ger 70% lägre CO2-avtryck jämfört med epoxiprimer, som är det traditionellt sett använda teknologin då man ska blockera fukt från ny betong att tränga igenom flytspacklet.


Reparationer
Ett väldigt bra sätt att minska miljöpåverkan är att förlänga livslängden på det som redan finns, både stort som smått. För mindre reparationer har vi ett stort antal produkter i Casco®-sortimentet som är anpassade för lagningar av barnpooler, träkonstruktioner, smycken, glasdetaljer och mer där till!

Se gärna instruktionsfilmer på Youtube


FÖRBÄTTRAD ARBETSMILJÖ

Dammreducering
Idag är 50% av våra Casco Floor Expert golvspackel dammreducerade. En dammreducerad produkt avger upp till 90% mindre damm än vad en konventionell produkt gör. Att dammreducera en produkt kan ha en något negativ inverkan på pumpegenskaperna och därav fungerar det rent tekniskt inte att dammreducera alla produkter. 


Emissioner 

Väldigt mycket i vår omgivning avger flyktiga ämnen, så kallade VOC (Volitile Organic Compounds). En del av dessa ämnen kan vara skadliga för hälsan och därför har vi under många år utvecklat produkter med så låga emissioner som möjligt. Det finns dock produkter som av användartekniska skäl inte kan uppnå EC1 etc. då de ämnen som skapar emissioner samtidigt ger vissa tekniska egenskaper som ibland är nödvändiga. Idag har över 90 % Casco Floor Expert har ett eller flera certifikat.


Konserveringsmedel 
Konserveringsmedel är per definition kemikalier som har till uppgift att skydda produkten från bakterieangrepp. Det är en kemikaliegrupp som är hårt reglerad i biociddirektivet (BPD) samt CLP, och de tillåtna nivåerna sänks hela tiden för att skydda användarna från allergier. Samtidigt som vi behöver konserveringsmedel för att skydda produkterna mot angrepp och potentiell destruktion, vill vi minimera halterna för att skydda användarna. Det är en delikat balansgång, eftersom mögelangrepp på en produkt, också är skadliga för hälsan. 


Vi arbetar ständigt för att våra produkter inte ska klassificeras som hälso- och miljöfarliga på grund av sitt innehåll av konserveringsmedel. Det finns dock produkter som inte innehåller konserveringsmedel, t ex vår tapetlim Tapetklister. Denna produkt är därför utmärkt för de som är extra känsliga och är ett bra val för skolor eller förskoleverksamhet där man vill göra pyssel av olika slag. Tapetklister fungerar bra för tapetsättning av papperstapet samt den mesta formen av pyssel som innehåller lim, papper och tyg, till exempel papier-maché. 


Lösningsmedel
Att arbeta med lösningsmedel innebär högre arbetsmiljörisk och vid förvaring och hantering måste man även ha i beaktande att de är klassificerade som brandfarliga. Som ett alternativ till traditionella lösningsmedelsbaserade kontaktlim kan vi erbjuda ett vattenburet alternativ, Casco Contact. Detta lim har liknande användningsområden som ett traditionellt kontaktlim, d.v.s limning av golv- och väggmaterial av vinyl och PVC/PVC-fri matta, gummi, linoleum, kork, laminat, läder, textil, metall och frigolit, men med fördelen att den inte missfärgar PVC. Eftersom vatten avges något långsammare än lösningsmedel, har den en något längre torktid. 


Ergonomi
Att arbeta som hantverkare kan innebära många tunga och obekväma lyft och arbetsställningar. För att underlätta har vi tagit fram ett par olika lösningar inom olika produktområden.

  • För mattläggning har vi två olika system, dels CFE iFloor som erbjuder en upprätt arbetsställning vid applicering samt en maskin för applicering av parkettlimmet CFE Parkett Elastic Comfort, som även den erbjuder en upprätt arbetsställning. 
  • Om man spacklar ett svagt golv som behöver förstärkning, har vi ett förstärkningsnät Casco Floor Expert PZG, som kan ersätta armeringsjärn. Den har en markant lägre vikt vilket gör den lättare att bära och den är mycket lättare att hantera då den kan kapas till rätt dimensioner med kniv eller sekatör. Dessutom kommer den på rulle vilket gör att man enkelt kan lasta hela 25 m2 förstärkningsnät i bakluckan utan risk för revor på hud eller bilinredning. 

Förpackningar
Om man ser till hela produktens påverkan på miljön och CO2-avtryck utgör vanligtvis förpackningen bara en liten del, ibland bara någon procent, men det är ändå värt att titta på vad som går att göra med smarta materialval för att optimera det totala CO2-avtrycket.


Under 2019 bytte vi ut alla mindre papperssäckar i Casco- och  Casco Floor Expert sortimentet mot påsar i PE-plast. Tack vare att PE-påsarna är tätare, jämfört med papper, kunde vi dubblera och i vissa fall även tripplera lagringstiden för produkten. Den förlängda lagringstiden gör att mindre antal produkter riskerar att kasseras på grund av utgången lagringstid. De nya påsarna är dessutom bättre förseglade vilket gör att produkten inte läcker ut och dammar samt är mer väderbeständiga och lättare att hantera på en arbetsplats. 


Det som kan tala emot en PE-förpackning jämfört med en pappersförpackning är att den har ett högre CO2-avtryck. Men i och med att förpackningen endast bidrar till någon enstaka procent av produktens totala CO2-avtryck överväger vinsterna, genom förbättrad hantering och lagringstid, det lilla tillägget som PE-påsen innebär.

Skriv ut