Sika SCHÖNOX
Produktdokumentation

Produktdokumentation

Samtliga våra produkter har ett säkerhetsdatablad, ett produktdatablad med teknisk information och de flesta har även en byggvarudeklaration. Vi tillhandahåller även miljövarudeklarationer, sk EPDer på ett stort antal produkter. För de produkter som har en emissionsklassning har vi även Emicode intyg. 


All dokumentation för en produkt finns under respektive produkt.Miljövarudeklarationer – EPD:er


Som ett led i att vara transparenta och för att möjliggöra för våra kunder att välja hållbara produkter kan vi idag erbjuda miljövarudeklaration (EPD – Environmental Product Declaration) för cirka en tredjedel av våra produkter. En sådan deklaration innehåller övergripande information om produktens kemiska innehåll, dess tekniska egenskaper, applikationsområden och hur den tillverkas. EPDn innehåller även en livscykelanalys (LCA). Ur livscykelanalysen kan man till exempel utläsa hur mycket CO2-ekvivalenter som ett kilo av produkten har genererat under sin produktionscykel.  


En miljövarudeklaration är ett standardiserat sätt att deklarera en produkt ur ett hållbarhetsperspektiv och utförs enligt ISO 14025 och är tredjepartskontrollerade.Skriv ut