Sika SCHÖNOX
Boverkets klimatdeklaration

Boverkets klimatdeklaration

Från 1 januari 2022 har Sverige en ny lag om klimatdeklaration för byggnader som uppförs. Det innebär att en byggherre måste utfärda en klimatdeklaration för sin byggnad som visar hur mycket CO2 den ger upphov till. Byggherren kan använda sig av den data som redan ligger i Boverkets klimatdatabas och på så vis räkna ut CO2-belastningen. 

Det är inte alla produkter som räknas med i en klimatdeklaration, men t ex ska avjämningsmassor räknas med och där har man gjort en indelning på hur mycket cement de innehåller. Vi har tagit fram en guide för vårt sortiment och hur mycket cement de innehåller, så att byggherren kan välja rätt underlag från Boverket för sig klimatdeklaration.

Skriv ut