Broschyrer

SCHÖNOX Folie - Monteringsanvisning

Här finns all fakta kring tätning av våtrum med SCHÖNOX WSF Folie beskrivet steg för steg.

Ny BKR-godkänd version, publicerad 2020-06-29

Finns bara som pdf.

SCHÖNOX Rollat - Monteringsanvisning

Här finns all fakta kring tätning av våtrum med våra rollade produkter (SCHÖNOX KH, SPR och HA) beskrivet steg för steg.

OBS! Ny version är under produktion.

Finns bara som pdf.

Fogbrukskulörer och förpackningsstorlekar

SCHÖNOX fogbrukskulörer och förpackningsstorlekar.

Finns bara som pdf.

Monteringsanvisning för keramik på plastmatta, enligt GVK

Anvisning som beskriver och rekommenderar produkter för montering av keramik på plastmatta. Allt enligt anvisningar från GVK.

Finns bara som pdf.

Våtrum i källare

Plattsättning i källare med tillskjutande fukt

Finns bara som pdf.

Tätning av designbrunnar

Tydlig anvisning med bild och text för respektive godkänd brunnsleverantör. Visar både tätning med folie och rollat tätskikt.

OBS! Kundnummer krävs vid beställning


Kemisk resistens - SCHÖNOX CF DESIGN

Lista på resistens för SCHÖNOX CF DESIGN

Finns bara som pdf.

Kemisk resistens - SCHÖNOX EA PUR S

Lista över kemisk resistens för SCHÖNOX EA PUR S.

Finns bara som pdf.

SCHÖNOX kvalitetsintyg för våtrum

Intyg att fylla i för att dokumentera genomfört arbete.

Finns bara som pdf.

Montera och foga keramik

Här finns all fakta kring hur man monterar och fogar keramik. Samtidigt har vi samlat alla råd kring hur man lyckas få en jämn fin kulör på fogen.

Finns bara som pdf.

Bilaga - allmänna förutsättningar

Kompletterande uppgifter till SCHÖNOX monteringsanvisningar, kring allmänna förutsättningar.

Finns bara som pdf.

Bilaga - allmänna förutsättningar

Kompletterande uppgifter till SCHÖNOX monteringsanvisningar, kring allmänna förutsättningar.

Finns bara som pdf.