Broschyrer

Våtrum i källare

Plattsättning i källare med tillskjutande fukt

Finns bara som pdf.

SCHÖNOX Folie - Monteringsanvisning

Här finns all fakta kring tätning av våtrum med SCHÖNOX WSF folie beskrivet steg för steg.


SCHÖNOX Rollat - Monteringsanvisning

Här finns all fakta kring tätning av våtrum med våra rollade produkter (SCHÖNOX KH, SPR och HA) beskrivet steg för steg


Tätning av designbrunnar

Tydlig anvisning med bild och text för respektive godkänd brunnsleverantör. Visar både tätning med folie och rollat tätskikt.


Kemisk resistens - SCHÖNOX CF DESIGN

Lista på resistens för SCHÖNOX CF DESIGN

Finns bara som pdf.

Kemisk resistens - SCHÖNOX EA PUR S

Lista över kemisk resistens för SCHÖNOX EA PUR S.

Finns bara som pdf.

Monteringsanvisning för keramik på plastmatta, enligt GVK

Anvisning som beskriver och rekommenderar produkter för montering av keramik på plastmatta. Allt enligt anvisningar från GVK.


SCHÖNOX kvalitetsintyg för våtrum

Intyg att fylla i för att dokumentera genomfört arbete.


Montera och foga keramik

Här finns all fakta kring hur man monterar och fogar keramik. Samtidigt har vi samlat alla råd kring hur man lyckas få en jämn fin kulör på fogen.


Bilaga - allmänna förutsättningar

Kompletterande uppgifter till SCHÖNOX monteringsanvisningar, kring allmänna förutsättningar.


Bilaga - allmänna förutsättningar

Kompletterande uppgifter till SCHÖNOX monteringsanvisningar, kring allmänna förutsättningar.