In order to show this YouTube video you have to check "Marketing Cookies" in the cookie settings and confirm your selection - or click on "Accept all cookies".

Cookie settings

Faktorer som påverkar fogen

En fog kan bli flammig, för mörk eller för ljus och allt som oftast beror det på yttre faktorer. Missfärgningen eller flammigheten kan bl.a. bero på den omgivande temperaturen, luftfuktigheten, vattenabsorption från underlaget, uttorkningstiden eller mängden tvättvatten.

Denna film visar hur du undviker flammiga och missfärgade fogar.

Skriv utVåra experter: Teknisk service

SCHÖNOX teknisk service består av specialister inom olika yrkeskategorier och de har praktisk erfarenhet inom alla våra användningsområden. Här finns det mycket expertkunskap som de gärna delar med sig av.