Sika SCHÖNOX
Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

Vi är certifierade enligt ISO 9000 (kvalitet) och ISO 14000 (miljö). Genom ”Sika Cares” stödjer vi aktivt sociala projekt på lokal nivå runt om i världen. Genom att företaget har åtagit sig att anpassa verksamheten enligt FN:s initiativ Global Compact arbetar vi för hållbar global utveckling. Vi har en uppförandekod på plats som baseras på FN:s principer, och vi säkerställer att även våra leverantörer lever upp till samma krav som de vi ställer på oss själva. På så vis bidrar vi till bättre arbetsförhållanden, vi avvärjer bestickning och vi ser till att vi följer lokala lagar och regler gällande hälsa, säkerhet samt miljö.


Mer värde - mindre påverkan
"Mer värde - mindre påverkan" - det är namnet på Sikas hållbarhetsstrategi. Med syftet att ”förbättra nyttan och minska effekterna” bedriver Sika sex strategiska målområden med fokus på hållbara lösningar, klimatprestanda, samhällsengagemang, energi, avfall/vatten och arbetssäkerhet. Sikas sex strategiska målområden bidrar till 8 av de 17 målen i FN:s 2030 agenda för hållbar utveckling. 


 Vårt viktigaste mål är att sänka vårt CO2-avtryck med 12% 2023.
 
Läs mer om Sikas hållbarhetsarbete


Skriv ut