Klinkerlösning för golv i industrikök

Klinkerlösning för golv i industrikök

Att sätta klinker i industrikök, lokaler för livsmedelsproduktion och andra kemiskt belastade industriområden kan vara en riktig utmaning. Man måste inte bara beakta att golven i sådana områden måste tåla vatten och fukt, utan ofta även aggressiva vätskor, höga mekaniska belastningar, spill av heta vätskor på golvet eller långvarig hög temperaturlast.

Förutom vattentätning av området måste vattenmembranen även ha fler funktioner, som till exempel att effektivt kunna motstå långvarig kemisk belastning av vätskor under flera års användning.

I denna broschyr ger vi dig information om hur du får till den bästa klinkerlösningen för golv i industrikök.

Skriv ut


Våra experter: Teknisk service

SCHÖNOX teknisk service består av specialister inom olika yrkeskategorier och de har praktisk erfarenhet inom alla våra användningsområden. Här finns det mycket expertkunskap som de gärna delar med sig av.