Sika SCHÖNOX
Klinkerlösning för golv i industrikök

Klinkerlösning för golv i industrikök

Att sätta klinker i industrikök, lokaler för livsmedelsproduktion och andra kemiskt belastade industriområden kan vara en riktig utmaning. Man måste inte bara beakta att golven i sådana områden måste tåla vatten och fukt, utan ofta även aggressiva vätskor, höga mekaniska belastningar, spill av heta vätskor på golvet eller långvarig hög temperaturlast.

Förutom vattentätning av området måste vattenmembranen även ha fler funktioner, som till exempel att effektivt kunna motstå långvarig kemisk belastning av vätskor under flera års användning.

I denna broschyr ger vi dig information om hur du får till den bästa klinkerlösningen för golv i industrikök.

Skriv ut


SCHÖNOX är ett varumärke i bolaget Sika Sverige AB. Vi har ett brett sortiment av produkter, både för avjämning samt montering och fogning av keramiska plattor. Det omfattande sortimentet av kvalitetsprodukter är den främsta orsaken till att SCHÖNOX har nått en stark position på många marknader inom Europa.

Vi finns i Spånga utanför Stockholm:

Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 Spånga

Besöksadress:
Domnarvsgatan 15

Order: 08-621 89 91
Teknisk Service: 08-621 89 00
Växel: 08-621 89 00

Aktuellt från SCHÖNOX