Sika SCHÖNOX
Ny monteringsanvisning SCHÖNOX Folie 1 & 2

Ny monteringsanvisning SCHÖNOX Folie 1 & 2

Ny monteringsanvisning för våtrum

Nu har vi uppdaterat vår monteringsanvisning för våtrum gällande folie 1 & 2 (vägg och golv). Allt för att göra installationerna ännu säkrare och att säkerställa ett fullgott slutresultat. Ändringarna är gjorda enligt BKR:s innehållskrav - Monteringsanvisning för tätskiktssystem godkända enligt BBV.


Förutsättningar
Enligt BBV 15:1 indelas våtrum för privata bostäder i zoner. Våtzon 1 = Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt hela golvet. Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1. Våtzon 2 = Övriga väggytor. 

  • SCHÖNOX Folie 1 & 2 är godkända för både våtzon 1 & 2.
  • SCHÖNOX Folie 1 & 2 kan användas på både skivväggar och massiva konstruktioner.

Alla underlag ska vara av leverantören godkända för applicering i våtrum. Samtliga branschkrav på underlag, material och deras egenskaper framgår av BKR: s Branschregler för våtrum, BBV 15:1. Branschregler kan laddas ned från www.bkr.se. 

Ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet bör enligt BBR vara större än 1. 000 000 s/m. SCHÖNOX Folie 1 och SCHÖNOX Folie 2 har ett ånggenomgångsmotstånd på cirka 3 446 000 s/m.

Viktigt
Vid tätning i våtrum är det viktigt att läsa igenom hela monteringsanvisningen och att noggrant följa de olika stegen. Gör man det får man ett väl tätat våtrum. 

Skriv ut


SCHÖNOX är ett varumärke i bolaget Sika Sverige AB. Vi har ett brett sortiment av produkter, både för avjämning samt montering och fogning av keramiska plattor. Det omfattande sortimentet av kvalitetsprodukter är den främsta orsaken till att SCHÖNOX har nått en stark position på många marknader inom Europa.

Vi finns i Spånga utanför Stockholm:

Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 Spånga

Besöksadress:
Domnarvsgatan 15

Order: 08-621 89 91
Teknisk Service: 08-621 89 00
Växel: 08-621 89 00

Aktuellt från SCHÖNOX