Hur olika faktorer kan påverka fogen

Hur olika faktorer kan påverka fogen

En fog kan bli flammig, för mörk eller för ljus och allt som oftast beror det på yttre faktorer. Missfärgningen eller flammigheten kan bl.a. bero på den omgivande temperaturen, luftfuktigheten, vattenabsorption från underlaget, uttorkningstiden eller mängden tvättvatten.

Vi har samlat ihop information om hur yttre faktorer kan påverka fogen och sammanställt detta i en broschyr som finns att ladda ner en bit ner på sidan. Tanken är att vi på detta sätt ska öka kunskapen om, hur och varför man behöver ta hänsyn till en massa yttre omständigheter vid fogning.

Några snabba sanningar:
  • Det kan tyckas som en självklarhet, men endast rent kallt vatten ska användas vid blandning.
  • Blandning skall ske i en ren hink med en ren maskinvisp. Moderna fogbruk behöver blandas väl, ofta minst tre minuter.
  • Säkerställ att rätt vattenmängd används. Olika fogbruk har olika konsistens, därför är det svårt att blanda på känsla.
  • Viktigt att låta fogbruket sätta sig ordentligt innan tvättning påbörjas. Ofta kan man behöva vänta 20-45 minuter innan tvätt. Även vid tvätt är det viktigt med rent vatten och rena verktyg. Dessutom skall man använda så lite vatten som möjligt.

För all information och en djupdykning bland olika faktorer som kan påverka fogen, ber vi dig ladda ner broschyren via länken nedan.


Ladda ner broschyren här!

Skriv ut


SCHÖNOX är ett varumärke i bolaget Sika Sverige AB. Vi har ett brett sortiment av produkter, både för avjämning samt montering och fogning av keramiska plattor. Det omfattande sortimentet av kvalitetsprodukter är den främsta orsaken till att SCHÖNOX har nått en stark position på många marknader inom Europa.

Vi finns i Spånga utanför Stockholm:

Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 Spånga

Besöksadress:
Domnarvsgatan 15

Order: 08-621 89 91
Teknisk Service: 08-621 89 00
Växel: 08-621 89 00

Aktuellt från SCHÖNOX