Sika SCHÖNOX

Foga som en expert

Konsten att foga och få en jämn och fin kulör

Det är många saker som påverkar hur kulören på fogen blir när den är härdad och klar. Det är lätt att det blir fel om man själv eller slutkunden har för bråttom, men kom ihåg att fogen är det andra viktigaste för kunden (efter hur plattorna är monterade) eftersom de syns över hela badrummet.

Nyansen på kulören påverkas av:
  • Tillverkningstillfället och råvarorna.
  • Blandningsförhållandet. Blanda därför noggrant, se informationen på förpackningen.
  • Blanda inte för kort tid. Då hinner inte färgpigmenten blandas runt ordentligt.
  • Sugkraften i plattorna.
  • Klimatförhållandet. Tänk på att ha så jämnt klimat i lokalen som möjligt, undvika direkt solljus och drag.
  • Om det är olika underlag.
• Om det finns rester av fästmassan på något ställe, då härdar fogen olika snabbt.
• Bästa resultat får du när samma tillverknings-/batchnummer på säckarna används.
  Finns inte samma tillverknings-/batchnummer att hitta?
  Blanda först pulvret från de olika säckarna och mixa sedan med vatten.
• Använd så lite vatten som möjligt vid tvättning. Och vattnet ska vara rent.
  Med cellulosasvamp blir det lättare att använda bara lite vatten.
• Tvätta inte för tidigt. Risk för att färgpigment försvinner i fogen. Extra viktigt vid mörk kulör.
• Vid mörk kulör är det extra viktigt att blanda fogbruket helt enligt anvisningen.
• Tvätta alla fogar med samma mängd vatten, annars är det lätt att fogen blir flammig.

Porositeten i plattorna och underlaget påverkar i hög grad härdningstid och färgegenskaper i den färdiga fogen. Ju porösare underlag och platta desto snabbare härdning och svagare fog. 0,01 % vattenabsorption innebär att plattan är mycket tät vilket gör den svår att limma. 10–20 % vattenabsorption innebär att plattan suger ut fukten ur fogbruket vilket kan ge svagare fog och ojämn kulör. Suger underlag och plattor ojämnt över en yta så kan de resultera i en flammig fog.

Skriv ut


Kommentar

SCHÖNOX är ett varumärke i bolaget Sika Sverige AB. Vi har ett brett sortiment av produkter, både för avjämning samt montering och fogning av keramiska plattor. Det omfattande sortimentet av kvalitetsprodukter är den främsta orsaken till att SCHÖNOX har nått en stark position på många marknader inom Europa.

Vi finns i Spånga utanför Stockholm:

Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 Spånga

Besöksadress:
Domnarvsgatan 15

Order: 08-621 89 91
Teknisk Service: 08-621 89 00
Växel: 08-621 89 00

Aktuellt från SCHÖNOX