Sika SCHÖNOX
Auktoriserat golvföretag

Auktoriserat golvföretag

Sika Sverige AB med varumärkena Casco och SCHÖNOX är sedan den 23:e mars 2021 ett Auktoriserat Golvföretag enligt GBR, Golvbranschen.

Ett auktoriserat golvföretag måste bl.a. 

  • Vara anslutet till Golvbranschen, GBR
  • Uppfylla kraven i förordningen om systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Ha en företagsspecifik antikorruptionspolicy
  • Nyttja eBVD eller motsvarande innehållsdeklaration
  • Granskas av oberoende, extern revisor
  • Uppfylla kemikalielagstiftningen REACH, vilket exempelvis visas genom BASTA-registreringen av produkter.

 

artikeln på GBR:s hemsida kan du läsa mer om hur Sika stärker värdekedjan genom att alltid ta fram nya och innovativa lösningar som är bra både ur kund- och hållbarhetsperspektiv. När Sika Sverige nu är auktoriserat stärks värdekedjan mellan leverantör och entreprenör.

”Vi jobbar uteslutande med golventreprenörer som är auktoriserade och märker att det är ett bra sätt att minska reklamationsrisken. Nu ställer vi auktorisationens krav också på oss själva. Sammantaget leder det till ett väl utfört jobb med schyssta material, säger Lars Holm, affärsområdeschef på Sika Sverige.”


Våra produkters innehåll och miljöpåverkan

Som ett led i att hjälpa och underlätta för våra entreprenörer har vi sedan ett par år tillbaka lanserat Sikas MiljöApp där alla våra miljöbedömda produkter finns med. Här ser du hur produkterna bedöms i de olika miljöbedömningssystemen vilket underlättar vid projekt där det finns förutbestämda miljökrav.

Besök Sika MiljöApp


Resurslänkar

Vad är ett Auktoriserat Golvföretag

Kriterier för att bli ett Auktoriserat Golvföretag

Skriv ut


Kommentar

SCHÖNOX är ett varumärke i bolaget Sika Sverige AB. Vi har ett brett sortiment av produkter, både för avjämning samt montering och fogning av keramiska plattor. Det omfattande sortimentet av kvalitetsprodukter är den främsta orsaken till att SCHÖNOX har nått en stark position på många marknader inom Europa.

Vi finns i Spånga utanför Stockholm:

Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 Spånga

Besöksadress:
Domnarvsgatan 15

Order: 08-621 89 91
Teknisk Service: 08-621 89 00
Växel: 08-621 89 00

Aktuellt från SCHÖNOX