Att lyckas med keramik på träbjälklag

Trä är ett naturmaterial som rör sig under året, allt eftersom temperatur och luftfuktighen växlar. Att belägga det flexbila träbjälklaget med ett styvt keramikst material är därför en stor utmaning. Monteras keramiken direkt på underlaget blir rörelserna för stora så att fogbruk och fästmassa spricker och plattorna släpper. SCHÖNOX erbjuder den smarta lösningen och konstruktionen.

Följ arbetsbeskrivningen för bästa resultat.

Skriv ut


Våra experter: Teknisk service

SCHÖNOX teknisk service består av specialister inom olika yrkeskategorier och de har praktisk erfarenhet inom alla våra användningsområden. Här finns det mycket expertkunskap som de gärna delar med sig av.

Kommentar