Sika SCHÖNOX

Att lyckas med keramik på träbjälklag

Trä är ett naturmaterial som rör sig under året, allt eftersom temperatur och luftfuktighen växlar. Att belägga det flexbila träbjälklaget med ett styvt keramikst material är därför en stor utmaning. Monteras keramiken direkt på underlaget blir rörelserna för stora så att fogbruk och fästmassa spricker och plattorna släpper. SCHÖNOX erbjuder den smarta lösningen och konstruktionen.

Följ arbetsbeskrivningen för bästa resultat.

Skriv ut


Kommentar

SCHÖNOX är ett varumärke i bolaget Sika Sverige AB. Vi har ett brett sortiment av produkter, både för avjämning samt montering och fogning av keramiska plattor. Det omfattande sortimentet av kvalitetsprodukter är den främsta orsaken till att SCHÖNOX har nått en stark position på många marknader inom Europa.

Vi finns i Spånga utanför Stockholm:

Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 Spånga

Besöksadress:
Domnarvsgatan 15

Order: 08-621 89 91
Teknisk Service: 08-621 89 00
Växel: 08-621 89 00

Aktuellt från SCHÖNOX