Sika SCHÖNOX

SCHÖNOX Q4 RAPID

Szybkowiążący, elastyczny klej do płytek do profesjonalnego użycia.

Kalkulator zużycia

C2 FTE S1 wg PN-EN 12004 Do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych, w tym pełnoszkliwonych, nieodbarwiających się kamieni naturalnych. Na podłogi i ściany, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

mm

Karta Informacyjna

Zużycie

od ok. 2,0 do ok. 3,0 kg/m²


Przydatność do użycia

ok. 45 min. (20°C)


Czas otwarty

ok. 30 min.


Fugowanie

po ok. 3-48 godz.