Sika SCHÖNOX

SCHÖNOX 2K DS RAPID

Szybkowiążący, elastyczny, dwuskładnikowy, cementowy szlam uszczelniający

Klasa CM O2 P wg PN-EN 14891 Bazuje na samosieciującej, specjalnej dyspersji akrylowej. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Karta Informacyjna

Zużycie

ok. 2,75 kg/m² (proszku) + 1,10 kg/m² (dyspersji)


Przydatność do użycia

ok. 50 min. (20°C)


Kolejne warstwy

po ok. 1,5 godz. (ściany) i ok. 3 godz. (podłogi)