Sika SCHÖNOX

SCHÖNOX XC

Niskoemisyjna, cementowa zaprawa samorozlewna

CT-C20-F5 wg PN-EN 13813 Do wykonywania warstwy wyrównawczej do 10 mm. Bardzo łatwa w obróbce.

Karta Informacyjna

Zużycie

ok.1,5 kg/m²/mm


Grubość warstwy

od 0 do 20 mm (bez kruszywa), od 10 do 50 mm (z kruszywem)


Przydatność do użycia

ok. 15 min. (20°C)


Ruch pieszy

po ok. 30 min.


Kolejne warstwy

po ok. 0,5-4 godz.