Sika SCHÖNOX

SCHÖNOX FP

Jednoskładnikowy wypełniający materiał gruntujący

Do gruntowania oraz wypełniania styków desek i wypłukanych spoin na starych podłożach drewnianych i ceramicznych.

Karta Informacyjna

Zużycie

ok. 400-800 g/m²


Przydatność do użycia

ok. 30 min. (20°C)


Kolejne warstwy

po ok. 0,5-3 godz.


Pliki do pobrania