Sika SCHÖNOX

SCHÖNOX XA

Niskoemisyjna, anhydrytowa zaprawa wyrównawcza

Kalkulator zużycia

CA-C25-F6 wg PN-EN 13813 Przeznaczona szczególnie do jastrychów anhydrytowych. Spełnia wymagania normy PN-EN 13813. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

mm

Karta Informacyjna

Zużycie

ok. 1,5 kg/m²/mm


Grubość warstwy

od 1 do 10 mm (bez kruszywa), od 10 do 50 mm (z kruszywem)


Przydatność do użycia

ok. 15 min. (20°C)


Ruch pieszy

po ok. 3 godz.


Kolejne warstwy

po ok. 24 godz. (wilg. ≤ 0,5% CM)