Sika SCHÖNOX

SCHÖNOX KH FIX

Gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy materiał gruntujący.

Materiał do gruntowania podłoży mineralnych (szczególnie anhydrytowych), jako ochrona przed wilgocią z zapraw i szpachlówek, szybkoschnący środek redukujący nasiąkliwość, wiążący pyły resztkowe i poprawiający przyczepność.

Karta Informacyjna

Zużycie

150-200 g/m²


Czas schnięcia

od ok. 10 min. do ok. 60 min.


Pliki do pobrania


SCHÖNOX KH FIX