Sika SCHÖNOX

SCHÖNOX PGH

Dwskładnikowa zaprawa naprawcza

Do wypełniania ubytków oraz wymuszonych (pozornych) szczelin w jastrychach a także do mocowania listew, elementów metalowych oraz kamienia naturalnego i sztucznego. Zawiera klipsy do renowacji jastrychów.

Karta Informacyjna

Zużycie

ok. 1,5 kg/dm³


Przydatność do użycia

7 do 15 min.


Mozliwość obciążania

po 30-60 min.