Sika SCHÖNOX

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM

Jednoskładnikowy, cementowy, szybkowiążący szlam uszczelniający

Klasa CM O2 P wg PN-EN 14891 Tworzy elastyczną, mostkującą rysy, wodoszczelną warstwę na tarasach, balkonach i w basenach. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Karta Informacyjna

Zużycie

ok. 2,6 kg/m²


Przydatność do użycia

ok. 50 min. (20°C)


Kolejne warstwy

po ok. 2 godz. (ściany) i ok. 4 godz. (podłogi)