Sika SCHÖNOX

SCHÖNOX ZM RAPID

Modyfikowana żywicą syntetyczną zaprawa samorozlewna do wygładzania i wyrównywania

Kalkulator zużycia

CT-C40-F7 wg PN-EN 13813 Do poprawiania stanu powierzchni wszystkich podłoży wewnątrz budynków. Charakteryzuje się bardzo niskim skurczem i dobrą rozlewnością.

mm

Karta Informacyjna

Zużycie

ok. 1,5 kg/m²/mm


Grubość warstwy

od 1 do 10 mm (bez kruszywa), od 10 do 50 mm (z kruszywem)


Przydatność do użycia

ok. 20-30 min. (20°C)


Ruch pieszy

po ok. 1-1,5 godz.


Kolejne warstwy

po 1,5-2 godz. do 12 godz.