Sika SCHÖNOX

SCHÖNOX MES

Silikon do kamieni naturalnych

Kalkulator zużycia

Do uszczelniania i wypełniania szczelin przylegających i dylatacyjnych w okładzinach z kamieni naturalnych, sztucznych i płytek ceramicznych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

mm
mm
m

Karta Informacyjna

Czas naskórkowania

po ok. 10 min.


Odporność termiczna

od -40 °C do +180 °C