Sika SCHÖNOX

SCHÖNOX HS 50

Grubowarstwowa masa poziomująca zawierająca technologię Hybrid Active Dry

Kalkulator zużycia

CA-C40-F10 wg PN-EN 13813 Uniwersalna zaprawa o szerokim zakresie zastosowań. Łączy niskie naprężenia zapraw anhydrytowych z szybkim wiązaniem zapraw cementowych. Dzięki innowacynej technologii Hybrid Active Dry można ją pokrywać już po 48 godzinach.

mm

Karta Informacyjna

Zużycie

ok. 1,8 kg/m²/mm


Grubość warstwy

od 3 do 50 mm


Przydatność do użycia

ok. 30 min (18°C)


Ruch pieszy

po ok. 2-3 godz.


Kolejne warstwy

po ok. 48 godz. (wilg. ≤ 3,0% CM)