Cementowa masa wyrównująca do warstw od 2-10 mm w obszarach wewnętrznych.

Bardzo niskoemisyjny, samopoziomujący, wygładzający i wyrównujący cement

Niskoemisyjna, cementowa masa niwelująca pod większe obciążenia (0-10mm)

Szybkowiążąca, cementowa, niskoemisyjna masa niwelująca

Bezpośrednia, wysokowartościowa masa szpachlowa

Samopoziomująca hybrydowa masa szpachlowa z technologią Hybrid Active Dry

Wzmocnione włóknem ustawienie szybki hybrydowy podłogę masy szpachlowej

Grubowarstwowa masa poziomująca zawierająca technologię Hybrid Active Dry

Bardzo niskoemisyjna wygładzająca i poziomująca masa na bazie siarczanu wapnia,

Bezskurczowa masa samopoziomująca na bazie półhydratu-Alfa zbrojona włóknem.

Doskonała, mocna, uniwersalna zaprawa naprawcza

Masa szpachlowa wygładzająca

Drobnoziarnista, wytrzymała, uniwersalna zaprawa naprawcza

Uniwersalna zaprawa naprawcza