Fogbruk för alla typer av plattor och natursten

Fogbruk med extra lång öppentid

Cementbaserat fogbruk med fin struktur.

Cementbaserat grövre fogbruk

Flexibelt, flytande och snabbt fogbruk

Kemikalieresistent tufft fogbruk

Epoxihartskoncentrat som används till fogning, limning & som kapillärbrytande bruk.

2-komponents tufft epoxibaserat fogbruk

Antimögelbehandlad ättiksyrehärdande våtrumssilikon

En flexibel SMP-baserad fogmassa. Övermålningsbar.

Våtrumssilikon speciellt framtagen för simbassäng och pool