Reference: Kolonáda Luhačovice

Kolonáda lázeňského města Luhačovice ve Zlínském kraji pochází ze 40. let 20. století. Jedná se o podlouhlou modernistickou stavbu, která se skládá ze tří částí. Hlavním bodem je hala Vincentka, nalevo od ní stojí malá Malá kolonáda, napravo Velká kolonáda s obnoveným pramenem Amandka. Jde o vysoký otevřený prostor s proskleným stropem a průčelím, který doplňují dvě řady sloupů z umělého mramoru. Tuto českou kulturní památku ročně navštíví přibližně milion lidí.

Budova byla navržena brněnským architektem Oskarem Pořískou ve stylu modernismu, vítězný návrh vzešel z architektonické soutěže, jejímž zadáním bylo propojit centrální část lázní lineárně řazeným souborem staveb. Realizace proběhla v letech 1947 až 1952. Jedná se o jednu z posledních staveb v duchu moderní architektury v první polovině 20. století – v roce 1948 totiž v Československu nastal převrat a následně byl v architektuře prosazován socialistický realismus. V listopadu 2019 byla dokončena velká rekonstrukce kolonády. Ta stavbě v zanedbaném stavu navrátila původní podobu, odstranila časem naakumulované nánosy (např. vizuální smog). Rekonstrukce probíhala pod vedením architektky Mirky Chmelařové z projekční společnosti S-projekt plus. Kde nebyla možná obnova původních prvků, došlo k výrobě nákladných replik. Byla vyrobena například replika keramické mozaiky podlahy celé kolonády, jenž má přibližně 1600 metrů čtverečních. Vznikly zde nové kavárny, které mají jednotný vizuální styl. Rekonstrukce stála 115 milionů korun a byla z většiny placena z fondů Evropské unie. Kolonáda je dlouhá 126 metrů, šířka je 9,8 m, výška 4,2 m. Hala Vincentka má délku 26 metrů, šířku 15 m a výšku 8 m.

Pro rekonstrukci podkladních vrstev, resp. vrstev pod keramické dlažby, byl použit osvědčený postup společnosti Schlüter-Systems. Ve své podstatě se jednalo o odstranění všech nesoudržných a degradovaných vrstev a vytvoření nové kompaktní vrstvy. Při všech opravách podkladů byla zvolena pokládka systémových desek Schlüter-BEKOTEC jako spolehlivá technologie bezpečného potěru. Smršťování vznikající během tvrdnutí potěru se neutralizuje v síti výlisků tohoto systému, pnutí pocházející z deformací při smršťování tak nemůže působit na celou plochu. Proto lze upustit od dilatačních a dodatečně proříznutých spár v potěru. Mezi výlisky a na desky Schlüter-BEKOTEC byl nanesen cementový potěr s minimálním krytím 8 mm (ca. 57 kg/m2).

Po dosažení pochozí tvrdosti cementového potěru byla na tento systém lepidlem SCHÖNOX TT FLEX DUR (podlahové lepidlo pro vysoce zatěžované plochy a odolné vůči vlhkosti) nalepena kontaktní drenážní a separační rohož Schlüter-DITRA 25. Kromě jmenovaných vlastností DITRA slouží rovněž jako izolace, jako vrstva pro vyrovnání tlaku vodní páry z podkladu a separační vrstva pro kritické podklady. Styčné plochy podlah a stěn a spoje byly opatřeny systémovou dilatační páskou Schlüter-KERDI-FLEX při lepení do lepidla Schlüter-KERDI-COLL. Na takto připravené desky byly nalepeny keramické dlaždice opět lepidlem SCHÖNOX TT FLEX DUR, spárování proběhlo pomocí flexibilní spárovací hmoty SCHÖNOX SU. Dilatační spáry v dlažbě byly řešeny použitím profilu Schlüter-DILEX.

Tisk


Autor: SCHÖNOX LIVE

Kvalitní produkty pro stavebnictví a renovace, to není zdaleka všechno: usnadňujeme Vaši práci každý den. K tomu patří přímý osobní kontakt – na staveništi, v obchodě, při školeních a prezentacích. Od člověka k člověku.

Naše produkty Vám usnadňují práci každý den – hydroizolace, lepidla na obklady, spárovací hmoty, podlahová lepidla, penetrace, nivelační hmoty a mnoho dalších výrobků pro stavebnictví. Máme pro Vás praktická řešení i specializované služby technických poradců. Při stavbách jsme vždy na Vaší straně. Společně s produkty Sika nabízíme komplexní řešení pro rodinné domy i velké projekty.

Výhradní dovozce značky SCHÖNOX do ČR:

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno – Komín

Tel: +420 546 422 464
E-mail: sika@cz.sika.com