In order to show this YouTube video you have to check "Marketing Cookies" in the cookie settings and confirm your selection - or click on "Accept all cookies".

Cookie settings

Udržitelný rozvoj

Společnost Sika se zavazuje k podpoře trvale udržitelných řešení globálních problémů, která budou bezpečná, s minimálním dopadem na zdroje.

S prohlášením "Větší přínos, menší dopad" Sika definovala 6 strategických cílů, aby zaměřila své aktivity v nadcházejících letech na hospodárný provoz, udržitelná řešení, místní komunity/společnost, energii, vodu/odpad a bezpečnost. Svými produkty, systémy a řešeními zakládá společnost Sika dlouhodobé výhody pro všechny zúčastněné strany a výrazně snižuje spotřebu zdrojů a dopady související s výrobou.

Více o strategii udržitelného rozvoje společnosti Sika naleznete na webu www.sika.cz

TiskAutor: SCHÖNOX

Užitečné informace o značce