Sika SCHÖNOX
 
Autorská práva vyhrazena

Autorská práva vyhrazena

Omezení přístupu

Informace uvedené na těchto webových stránkách (dále jen "stránky") nesmí být použity žádným státem ani jinou jurisdikcí nebo osobou, pokud by toto použití bylo v rozporu se zákonem. Pokud se výše uvedené vztahuje na Vás, nejste nadále oprávněni vstupovat na tyto stránky nebo používat informace na těchto stránkách uvedené.

Podmínky používání

Přečtěte si, prosím, pečlivě následující podmínky používání, neboť se týkají Vašeho přístupu a používání těchto stránek. Vstupem na tyto a další stránky vyjadřujete souhlas s dodržováním podmínek přístupu. Pokud s podmínkami přístupu nesouhlasíte, nevstupujte ani nepoužívejte tyto stránky. Podmínky používání mohou být kdykoli změněny.

Tyto stránky vlastní a spravuje Sika AG (dále jen "společnost"), společnost založená ve Švýcarsku. Tyto stránky a Podmínky použití podléhají Švýcarským právním normám.

1. Obecné ustanovení

Veškeré materiály a informace na těchto stránkách jsou uvedeny „jako dané“, bez jakýchkoliv záruk přímo zmíněných nebo odvozených. Společnost nepřebírá záruky za prodejnost a způsobilost svých produktů pro použití ve zvláštních případech. Společnost nepřebírá zodpovědnost ani záruky vyplývající z obsahu, provozu a propojení, stejně jako za chyby, omyly a opravy výše uvedeného, dále potom přerušení spojení, ztráty dat, výskytu virů a jiných škodlivých složek.

Společnost, ani její dceřinné a přidružené společnosti, nenese v žádném případě celou ani částečnou zodpovědnost za jakékoliv více-náklady nebo škody, včetně všech přímých,  nepřímých, zvláštních, náhodných nebo následných škod, vzniklých ve spojitosti s přístupem na tyto stránky nebo nesprávným užitím těchto stránek, jejich informací a příloh včetně informací, dat, textů, obrázků a dalšího materiálu dostupného z těchto stránek nebo stránek souvisejících s touto stránkou.

Povinností uživatele těchto stránek je zhodnotit správnost, úplnost, spolehlivost a užitečnost všech informací a služeb obsažených na těchto stránkách. Všechny tyto informace by přirozeně neměly sloužit jako odborné rady v právních, účetních, daňových, finančních či jiných oblastech, provozovatel těchto stránek proto nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli takové použití či nesprávné užití všech informací uvedených na těchto stránkách. Pro odbornou radu kontaktujte svého profesionálního pracovníka v příslušném oboru.

2. Žádná nabídka

Žádná informace uvedená na těchto stránkách nesmí být chápána jako nabídka, rada, žádost, doporučení nebo jakýkoliv jiný druh služby sloužící k nabytí či zhodnocení investic. Pro informace o určitém produktu a/nebo zemi navštivte, prosím, příslušnou internetovou stránku.

3. Intelektuální vlastnictví

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny informace, články, obrázky, přílohy, další funkce a projekty (včetně „feel and look“) obsažené na těchto stránkách výhradním vlastnictvím společnosti a nesmí být množeny či distribuovány, částečně ani vcelku, bez písemného souhlasu společnosti.

Všechny stránky mohou být nicméně využity pro osobní a nekomerční použití, pod podmínkou, že budou dodržována autorská práva.

4. Propojení

Propojení této stránky s jinými internetovými stránkami slouží uživatelům pouze pro usnadnění práce.

Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoli stránky, které jsou v propojení s touto stránkou (nebo jiné stránky propojené s touto stránkou), včetně jejich obsahu a chodu. Společnost taková propojení nezaznamenává ani jinak nesleduje. Některé takové stránky mohou být spravovány mimo Českou republiku a mohou proto podléhat jiným pravidlům a omezením.

Propojení z této stránky na jiné (nebo z jiných stránek na tuto) není chápáno jako vyjádření podpory či souhlasu s obsahem takových stránek, nebo snahy propagovat, nabízet nebo distribuovat výrobky či služby uvedené na takových stránkách. Společnost věří, že propojení jejích stránek s jinými veřejně přístupnými stránkami a jinými prameny je přípustné a shoduje se s běžným očekáváním všech internetových uživatelů.

Žádný provozovatel internetových stránek či jiná osoba nesmí bez písemného souhlasu společnosti propojit tuto stránku s jinou.

5. Ochrana osobních dat

Společnost přijímá odpovídající bezpečnostní opatření, aby ochránila všechny informace získané od uživatelů či návštěvníků jejích internetových stránek před neoprávněným užitím, a pravidelně sleduje stupeň jejich zabezpečení.

Neposílejte společnosti žádné důvěrné informace či informace chráněné patentem pomocí internetových stránek. Posláním jakýchkoli informací nevzniká mezi Vámi a společností žádný právní vztah. Jakékoli informace mimo osobních údajů, které společnost touto cestu obdrží, nejsou považovány za důvěrné. Společnost používá osobní údaje osob pouze pro zpracovávání požadavků pro vyhledání bližších Vámi zadaných informací nebo pro obchodování s jejími službami a produkty. Zasláním informací pomocí internetu nebo jinou elektronickou cestou poskytujete společnosti neomezené a neodvolatelné povolení k jejich používání, kopírování, zobrazování, pozměnění, rozesílání a zpracovávání. Společnost nabývá práva takové informace včetně veškerého know-how, technologií a nápadů v nich uvedených používat zcela zdarma k jakémukoli účelu.

6. Monitoring

Společnost není povinna sledovat propojení z této stránky na jiné nebo z jiných stránek na tuto. Společnost si nicméně vyhrazuje právo sledovat výše zmíněné propojení mezi stránkami, včetně místností na chatu nebo jim podobných komunikačních služeb na internetu. Uživatel těchto stránek tím bere na vědomí, že společnost nebere za takto přenesenou informaci ze svých stránek žádnou zodpovědnost a že tím nevzniká žádný právní či smluvní vztah mezi společností a dalšími případnými uživateli takových informací.

7. Uživatelský řád

Pokud vstupujete na tyto stránky nebo jejich část, nebo tyto stránky jinak používáte, potom nesmíte:

 • rozesílat nebo jinak přenášet jakékoli nezákonné, výhružné, urážlivé, nactiutrhačné, pomlouvačné, nemravné, pornografické, rouhavé či jinak nevhodné informace jakéhokoli druhu, včetně těch přímo obsahujících nebo podporujících takové jednání, které by vedlo ke spáchání trestného činu nebo porušení národních či mezinárodních práv
 • rozesílat nebo jinak přenášet informace nebo software obsahující viry, „Trójské koně“ nebo jiné škodící složky
 • zasahovat do chodu těchto stránek nebo bránit či omezovat jiné uživatele v používání těchto stránek
 • rozesílat, vydávat, přenášet, reprodukovat, distribuovat nebo zneužívat jakékoli informace, software nebo jiný materiál získaný na těchto stránkách pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

Upozornění:

Jakýkoli pokus o poškození těchto stránek nebo jejich bezproblémového chodu může být kvalifikováno jako porušení platných zákonů. Společnost si vyhrazuje právo vymáhat po takových osobách odškodné v mezích zákona.

8. Platné zákony a jurisdikce, místní právní omezení, novely a další

Tyto stránky a podmínky používání musí být chápány, uplatňovány a používány v souladu s platnými zákony České republiky.

„Podmínky používání“ mohou být kdykoliv změněny či jinak aktualizovány. Ujistěte se, prosím, že jste seznámeni s nejnovější verzí „Podmínek používáni“, kdykoliv se připojíte a budete používat tyto stránky.

Poslední aktualizace: leden 2014

- See more at: http://cze.sika.com/cs/footer/legal_notice.html#sthash.PJ5jBnui.dpuf

Informace uvedené na těchto webových stránkách (dále jen "stránky") nesmí být použity žádným státem ani jinou jurisdikcí nebo osobou, pokud by toto použití bylo v rozporu se zákonem. Pokud se výše uvedené vztahuje na Vás, nejste nadále oprávněni vstupovat na tyto stránky nebo používat informace na těchto stránkách uvedené.

Podmínky používání

Přečtěte si, prosím, pečlivě následující podmínky používání, neboť se týkají Vašeho přístupu a používání těchto stránek. Vstupem na tyto a další stránky vyjadřujete souhlas s dodržováním podmínek přístupu. Pokud s podmínkami přístupu nesouhlasíte, nevstupujte ani nepoužívejte tyto stránky. Podmínky používání mohou být kdykoli změněny.
Tyto stránky vlastní a spravuje Sika CZ, s.r.o. (dále jen "společnost"), společnost se sídlem v České republice, řízená společností Sika AG. Tyto stránky a Podmínky použití podléhají Švýcarským právním normám.

Obecné ustanovení

Veškeré materiály a informace na těchto stránkách jsou uvedeny „jako dané“, bez jakýchkoliv záruk přímo zmíněných nebo odvozených. Společnost nepřebírá záruky za prodejnost a způsobilost svých produktů pro použití ve zvláštních případech. Společnost nepřebírá zodpovědnost ani záruky vyplývající z obsahu, provozu a propojení, stejně jako za chyby, omyly a opravy výše uvedeného, dále potom přerušení spojení, ztráty dat, výskytu virů a jiných škodlivých složek.
Společnost, ani její dceřinné a přidružené společnosti, nenese v žádném případě celou ani částečnou zodpovědnost za jakékoliv více-náklady nebo škody, včetně všech přímých,  nepřímých, zvláštních, náhodných nebo následných škod, vzniklých ve spojitosti s přístupem na tyto stránky nebo nesprávným užitím těchto stránek, jejich informací a příloh včetně informací, dat, textů, obrázků a dalšího materiálu dostupného z těchto stránek nebo stránek souvisejících s touto stránkou.
Povinností uživatele těchto stránek je zhodnotit správnost, úplnost, spolehlivost a užitečnost všech informací a služeb obsažených na těchto stránkách. Všechny tyto informace by přirozeně neměly sloužit jako odborné rady v právních, účetních, daňových, finančních či jiných oblastech, provozovatel těchto stránek proto nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli takové použití či nesprávné užití všech informací uvedených na těchto stránkách. Pro odbornou radu kontaktujte svého profesionálního pracovníka v příslušném oboru.

Žádná nabídka

Žádná informace uvedená na těchto stránkách nesmí být chápána jako nabídka, rada, žádost, doporučení nebo jakýkoliv jiný druh služby sloužící k nabytí či zhodnocení investic. Pro informace o určitém produktu a/nebo zemi navštivte, prosím, příslušnou internetovou stránku.

Intelektuální vlastnictví

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny informace, články, obrázky, přílohy, další funkce a projekty (včetně „feel and look“) obsažené na těchto stránkách výhradním vlastnictvím společnosti a nesmí být množeny či distribuovány, částečně ani vcelku, bez písemného souhlasu společnosti.
Všechny stránky mohou být nicméně využity pro osobní a nekomerční použití, pod podmínkou, že budou dodržována autorská práva.

Propojení

Propojení této stránky s jinými internetovými stránkami slouží uživatelům pouze pro usnadnění práce.
Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoli stránky, které jsou v propojení s touto stránkou (nebo jiné stránky propojené s touto stránkou), včetně jejich obsahu a chodu. Společnost taková propojení nezaznamenává ani jinak nesleduje. Některé takové stránky mohou být spravovány mimo Českou republiku a mohou proto podléhat jiným pravidlům a omezením.
Propojení z této stránky na jiné (nebo z jiných stránek na tuto) není chápáno jako vyjádření podpory či souhlasu s obsahem takových stránek, nebo snahy propagovat, nabízet nebo distribuovat výrobky či služby uvedené na takových stránkách. Společnost věří, že propojení jejích stránek s jinými veřejně přístupnými stránkami a jinými prameny je přípustné a shoduje se s běžným očekáváním všech internetových uživatelů.
Žádný provozovatel internetových stránek či jiná osoba nesmí bez písemného souhlasu společnosti propojit tuto stránku s jinou.

Ochrana osobních dat

Společnost přijímá odpovídající bezpečnostní opatření, aby ochránila všechny informace získané od uživatelů či návštěvníků jejích internetových stránek před neoprávněným užitím, a pravidelně sleduje stupeň jejich zabezpečení.
Neposílejte společnosti žádné důvěrné informace či informace chráněné patentem pomocí internetových stránek. Posláním jakýchkoli informací nevzniká mezi Vámi a společností žádný právní vztah. Jakékoli informace mimo osobních údajů, které společnost touto cestu obdrží, nejsou považovány za důvěrné.
Zpracování osobních údajů získných při návštěvě internetových stránek se řídí Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné zde.
 
Monitoring

Společnost není povinna sledovat propojení z této stránky na jiné nebo z jiných stránek na tuto. Společnost si nicméně vyhrazuje právo sledovat výše zmíněné propojení mezi stránkami, včetně místností na chatu nebo jim podobných komunikačních služeb na internetu. Uživatel těchto stránek tím bere na vědomí, že společnost nebere za takto přenesenou informaci ze svých stránek žádnou zodpovědnost a že tím nevzniká žádný právní či smluvní vztah mezi společností a dalšími případnými uživateli takových informací.

Uživatelský řád

Pokud vstupujete na tyto stránky nebo jejich část, nebo tyto stránky jinak používáte, potom nesmíte:
 • Rozesílat nebo jinak přenášet jakékoli nezákonné, výhružné, urážlivé, nactiutrhačné, pomlouvačné, nemravné, pornografické, rouhavé či jinak nevhodné informace jakéhokoli druhu, včetně těch přímo obsahujících nebo podporujících takové jednání, které by vedlo ke spáchání trestného činu nebo porušení národních či mezinárodních práv
 • Rozesílat nebo jinak přenášet informace nebo software obsahující viry, „Trójské koně“ nebo jiné škodící složky
 • Zasahovat do chodu těchto stránek nebo bránit či omezovat jiné uživatele v používání těchto stránek
 • Rozesílat, vydávat, přenášet, reprodukovat, distribuovat nebo zneužívat jakékoli informace, software nebo jiný materiál získaný na těchto stránkách pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti.
Upozornění:
Jakýkoli pokus o poškození těchto stránek nebo jejich bezproblémového chodu může být kvalifikováno jako porušení platných zákonů. Společnost si vyhrazuje právo vymáhat po takových osobách odškodné v mezích zákona.

Platné zákony a jurisdikce, místní právní omezení, novely a další

Tyto stránky a podmínky používání musí být chápány, uplatňovány a používány v souladu s platnými zákony České republiky.
Podmínky používání“ mohou být kdykoliv změněny či jinak aktualizovány. Ujistěte se, prosím, že jste seznámeni s nejnovější verzí „Podmínek používáni“, kdykoliv se připojíte a budete používat tyto stránky.

Cookies
Tyto internetové stránky využívají služeb poskytovaných Google Analytics. Tento nástroj pomáhá měřit chování uživatelů webu. Při pohybu uživatele mezi jednotlivými stránkami, Google analytics poskytne majiteli webu JavaScript tags (knihovnu) pro zaznamenání informací o stránkách, které uživatel shlédnul, např. URL adresu stránky. Google Analytics JavaScript knihovny využívají  HTTP Cookies pro uložení informací o pohybu a interakcích uživatele na předchozích stránkách.Služba Google Analytics využívá k hlášení o interakcích uživatelů na webových stránkách společnosti Sika především cookies první strany. Tyto soubory cookie slouží k ukládání informací, které nelze identifikovat osobou. Prohlížeče nesdílí soubory cookie první strany mezi doménami. Více o nastavení souborů Cookies najdete zde.

Poslední aktualizace: květen 2018
- See more at: http://cze.sika.com/cs/footer/legal_notice.html#sthash.PJ5jBnui.dpuf

Omezení přístupu

Informace uvedené na těchto webových stránkách (dále jen "stránky") nesmí být použity žádným státem ani jinou jurisdikcí nebo osobou, pokud by toto použití bylo v rozporu se zákonem. Pokud se výše uvedené vztahuje na Vás, nejste nadále oprávněni vstupovat na tyto stránky nebo používat informace na těchto stránkách uvedené.

Podmínky používání

Přečtěte si, prosím, pečlivě následující podmínky používání, neboť se týkají Vašeho přístupu a používání těchto stránek. Vstupem na tyto a další stránky vyjadřujete souhlas s dodržováním podmínek přístupu. Pokud s podmínkami přístupu nesouhlasíte, nevstupujte ani nepoužívejte tyto stránky. Podmínky používání mohou být kdykoli změněny.

Tyto stránky vlastní a spravuje Sika AG (dále jen "společnost"), společnost založená ve Švýcarsku. Tyto stránky a Podmínky použití podléhají Švýcarským právním normám.

1. Obecné ustanovení

Veškeré materiály a informace na těchto stránkách jsou uvedeny „jako dané“, bez jakýchkoliv záruk přímo zmíněných nebo odvozených. Společnost nepřebírá záruky za prodejnost a způsobilost svých produktů pro použití ve zvláštních případech. Společnost nepřebírá zodpovědnost ani záruky vyplývající z obsahu, provozu a propojení, stejně jako za chyby, omyly a opravy výše uvedeného, dále potom přerušení spojení, ztráty dat, výskytu virů a jiných škodlivých složek.

Společnost, ani její dceřinné a přidružené společnosti, nenese v žádném případě celou ani částečnou zodpovědnost za jakékoliv více-náklady nebo škody, včetně všech přímých,  nepřímých, zvláštních, náhodných nebo následných škod, vzniklých ve spojitosti s přístupem na tyto stránky nebo nesprávným užitím těchto stránek, jejich informací a příloh včetně informací, dat, textů, obrázků a dalšího materiálu dostupného z těchto stránek nebo stránek souvisejících s touto stránkou.

Povinností uživatele těchto stránek je zhodnotit správnost, úplnost, spolehlivost a užitečnost všech informací a služeb obsažených na těchto stránkách. Všechny tyto informace by přirozeně neměly sloužit jako odborné rady v právních, účetních, daňových, finančních či jiných oblastech, provozovatel těchto stránek proto nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli takové použití či nesprávné užití všech informací uvedených na těchto stránkách. Pro odbornou radu kontaktujte svého profesionálního pracovníka v příslušném oboru.

2. Žádná nabídka

Žádná informace uvedená na těchto stránkách nesmí být chápána jako nabídka, rada, žádost, doporučení nebo jakýkoliv jiný druh služby sloužící k nabytí či zhodnocení investic. Pro informace o určitém produktu a/nebo zemi navštivte, prosím, příslušnou internetovou stránku.

3. Intelektuální vlastnictví

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny informace, články, obrázky, přílohy, další funkce a projekty (včetně „feel and look“) obsažené na těchto stránkách výhradním vlastnictvím společnosti a nesmí být množeny či distribuovány, částečně ani vcelku, bez písemného souhlasu společnosti.

Všechny stránky mohou být nicméně využity pro osobní a nekomerční použití, pod podmínkou, že budou dodržována autorská práva.

4. Propojení

Propojení této stránky s jinými internetovými stránkami slouží uživatelům pouze pro usnadnění práce.

Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoli stránky, které jsou v propojení s touto stránkou (nebo jiné stránky propojené s touto stránkou), včetně jejich obsahu a chodu. Společnost taková propojení nezaznamenává ani jinak nesleduje. Některé takové stránky mohou být spravovány mimo Českou republiku a mohou proto podléhat jiným pravidlům a omezením.

Propojení z této stránky na jiné (nebo z jiných stránek na tuto) není chápáno jako vyjádření podpory či souhlasu s obsahem takových stránek, nebo snahy propagovat, nabízet nebo distribuovat výrobky či služby uvedené na takových stránkách. Společnost věří, že propojení jejích stránek s jinými veřejně přístupnými stránkami a jinými prameny je přípustné a shoduje se s běžným očekáváním všech internetových uživatelů.

Žádný provozovatel internetových stránek či jiná osoba nesmí bez písemného souhlasu společnosti propojit tuto stránku s jinou.

5. Ochrana osobních dat

Společnost přijímá odpovídající bezpečnostní opatření, aby ochránila všechny informace získané od uživatelů či návštěvníků jejích internetových stránek před neoprávněným užitím, a pravidelně sleduje stupeň jejich zabezpečení.

Neposílejte společnosti žádné důvěrné informace či informace chráněné patentem pomocí internetových stránek. Posláním jakýchkoli informací nevzniká mezi Vámi a společností žádný právní vztah. Jakékoli informace mimo osobních údajů, které společnost touto cestu obdrží, nejsou považovány za důvěrné. Společnost používá osobní údaje osob pouze pro zpracovávání požadavků pro vyhledání bližších Vámi zadaných informací nebo pro obchodování s jejími službami a produkty. Zasláním informací pomocí internetu nebo jinou elektronickou cestou poskytujete společnosti neomezené a neodvolatelné povolení k jejich používání, kopírování, zobrazování, pozměnění, rozesílání a zpracovávání. Společnost nabývá práva takové informace včetně veškerého know-how, technologií a nápadů v nich uvedených používat zcela zdarma k jakémukoli účelu.

6. Monitoring

Společnost není povinna sledovat propojení z této stránky na jiné nebo z jiných stránek na tuto. Společnost si nicméně vyhrazuje právo sledovat výše zmíněné propojení mezi stránkami, včetně místností na chatu nebo jim podobných komunikačních služeb na internetu. Uživatel těchto stránek tím bere na vědomí, že společnost nebere za takto přenesenou informaci ze svých stránek žádnou zodpovědnost a že tím nevzniká žádný právní či smluvní vztah mezi společností a dalšími případnými uživateli takových informací.

7. Uživatelský řád

Pokud vstupujete na tyto stránky nebo jejich část, nebo tyto stránky jinak používáte, potom nesmíte:

 • rozesílat nebo jinak přenášet jakékoli nezákonné, výhružné, urážlivé, nactiutrhačné, pomlouvačné, nemravné, pornografické, rouhavé či jinak nevhodné informace jakéhokoli druhu, včetně těch přímo obsahujících nebo podporujících takové jednání, které by vedlo ke spáchání trestného činu nebo porušení národních či mezinárodních práv
 • rozesílat nebo jinak přenášet informace nebo software obsahující viry, „Trójské koně“ nebo jiné škodící složky
 • zasahovat do chodu těchto stránek nebo bránit či omezovat jiné uživatele v používání těchto stránek
 • rozesílat, vydávat, přenášet, reprodukovat, distribuovat nebo zneužívat jakékoli informace, software nebo jiný materiál získaný na těchto stránkách pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

Upozornění:

Jakýkoli pokus o poškození těchto stránek nebo jejich bezproblémového chodu může být kvalifikováno jako porušení platných zákonů. Společnost si vyhrazuje právo vymáhat po takových osobách odškodné v mezích zákona.

8. Platné zákony a jurisdikce, místní právní omezení, novely a další

Tyto stránky a podmínky používání musí být chápány, uplatňovány a používány v souladu s platnými zákony České republiky.

„Podmínky používání“ mohou být kdykoliv změněny či jinak aktualizovány. Ujistěte se, prosím, že jste seznámeni s nejnovější verzí „Podmínek používáni“, kdykoliv se připojíte a budete používat tyto stránky.

Poslední aktualizace: leden 2014

- See more at: http://cze.sika.com/cs/footer/legal_notice.html#sthash.PJ5jBnui.dpuf

Tisk