Sika SCHÖNOX

 

SCHÖNOX flislim – en betydelig forbedring av miljøpåvirkningen

SCHÖNOX flislim – en betydelig forbedring av miljøpåvirkningen

Produktene SCHÖNOX Q2, SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX Q8, er optimert for å redusere forbruket av sement ved å bruke et nytt bindemiddelkonsept med lavere påvirkning på naturressurser og klima.

Disse produktene oppfyller en spesiell bærekrafts evaluering (SPM Assessment). Sustainability Portfolio Management (SPM) er mekanismen som brukes av Sika for å evaluere og klassifisere produktene sine i definerte markedssegmenter når det gjelder både ytelse og bærekraft. Målet med vårt Sustainability Portfolio Management (SPM) konsept er å administrere innovasjon og bærekraft, minimere risikoen og maksimere mulighetene for produkter og produktporteføljer.


Noen av de nye formuleringene har allerede vært vellykket i markedene i et par måneder.


Klikk her for faktaarkene om bærekraft:


SCHÖNOX Q2

SCHÖNOX Q4

SCHÖNOX Q6

SCHÖNOX Q8

Print