Sika SCHÖNOX

 
April 2016

Emisjonsdokumenter - Breeam - Nor

Emisjonsdokumenter - Breeam - Nor

 
BREEAM er et helhetlig klassifiseringssystem for bygg og eiendom, som dokumenterer forskjeller på miljø og helsebelastninger, og som gjør det lettere å gjøre riktige valg. BREEAM-NOR er en norsktilpasning, med tilknytning til relevante standarder og regler innenfor energi og miljøområdet.
 

Casco og SCHÖNOX produkter ligger innenfor BREEAM område HEA9 – Forurensning i innemiljø i BREEAM-NOR sammenheng settes det krav til tradisjonelt gulvlim og fugemasse (mykfug). Sementbasert flislim og fugemasse omfattes for eksempel ikke av disse kravene.
 

I tillegg til produktinformasjon og sikkerhetsdatablad kreves det emisjonsdokumentasjon, enten EC1, EC1 Plus eller M1. Et eget skjema, HEA9, skal fylles ut for en produktgruppe eller et enkelt produkt. Vi har valgt å lage et eget HEA9 skjema for hvert produkt slik at det blir mest mulig oversiktlig for deg som kunde. Utover dette skal vi som leverandør bekrefte fravær av ammoniakk samt allergi- og kreftfremkallende stoffer, dersom det ikke fremkommer av emisjonsdokumentasjonen. I forhold til KLIF’s A20 liste er sikkerhetsdatabladet tilstrekkelig dokumentasjon.
 

Vi har et bredt spekter av produkter som tilfredsstiller kravene som er satt i BREEAM-NOR, slik at du som kunde kan velge det produktet som passer best til nettopp den jobben du skal gjøre.
 

Print