Sika SCHÖNOX
CLP-klassfiisering

CLP-klassfiisering

Informasjon om CLP - klassifisering og merking av kjemikalier

 

Det Europeiske kjemikaliebyrået, ECHA har etablert felles regler innenfor EU for innføring av ny klassifisering og merking av kjemiske produkter = CLP (klassifisering, merking og emballering). Fra 1. juni 2015 skal stoffblandinger som distribueres ut fra en produsent til det første distribusjonsleddet ha den nye merkingen.

 

I og med regelforandringen forsvinner de gamle faresymbolene og de erstattes av nye farepiktogrammer. Eksempel på de nye piktogrammene kan du se på bildet over.

 

Mer informasjon informasjon omkring klassifisering og merking av kjemikalier – CLP, finner du på arbeidertilsynets sine sider:

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=235554

Print