PoolLine - ensiluokkainen uima-allas

Ei ole kahta samanlaista uima-allasta. Moni asia pitää ratkaista etukäteen tapauskohtaisesti, jotta voimme varmistaa onnistuneen lopputuloksen. Onko allas tarkoitettu julkiseen vai yksityiseen käyttöön? Onko pintamateriaali lasimosaiikkia, pinnoittamattomia laattoja tai ehkä täysin lasitettuja laattoja?

Minkälaisia rasituksia altaan eri osiin tulee kohdistumaan? Minkälaista kemikaalien kestoa vaaditaan altaalta tai suihkutiloilta? Puhdistetaanko tilat painepesurilla vai perinteisillä menetelmillä? Käsitelläänkö altaan vesi kloorilla vai muilla vaihtoehtoisilla kemikaaleilla? Tuleeko kylpylään suolavesialtaita, porealtaita tai lämpöaltaita? Näihin, ja moniin muihin kysymyksiin tulee löytää vastaukset, jotta voimme valita kuhunkin kohteeseen vaatimusten mukaiset, parhaimmat tuotteet.

SCHÖNOX POOL LINE on ensiluokkainen tuotejärjestelmä ammattimaiseen uima-altaiden toteutukseen. Altaaseen kohdistuvista vaatimuksista sekä toteutuksesta riippuen on huomioitava, että hyvään lopputulokseen päästään usein käyttämällä useita erityyppisiä pintamateriaaleja. Nämä valitaan aina kohteen mukaisesti.

Suomalainen menetelmä vai Wiesbaden menetelmä?
Uima-altaan suunnittelussa täytyy kiinnittää erityistä huomiota altaan reunoihin ja niiden yksityiskohtiin. Valittavana rakenteena on useita vaihtoehtoja. Ero näiden välillä tehdään usein vedenkorkeuden mukaan. Yleisimmät reunarakenteet ovat Suomalainen menetelmä ja Wiesbaden menetelmä, joissa vedenkorkeus on lähes altaan reunan tasalla.

Suomalainen menetelmä
Tässä menetelmässä altaan kallistettu reuna on osittain veden alla. Altaasta ylivuotava vesi siirtyy kallistettua reunaa pitkin loiskevesikouruun, ns. uimarantareuna. Järjestelmän etu on jatkuvasti tasainen vedenkorkeus.

Wiesbaden menetelmä, korkea vedenpinta
Tässä menetelmässä altaan reuna on pystysuora ja loiskevesikouru sijaitsee välittömästi reunan jälkeen. Rakenne on ylivuotoreuna ja tukikahva samassa.

Vaihe 1: Uima-altaan rakenne
Uima-allasrakenteissa on käytettävä vesitiivistä betonia. Betonin vesitiiveys on todennettava vuotokokein. Saneerauskohteissa täytyy vanhat laatat poistaa, ja kaikki pinnat on käsiteltävä puhtaalle runkobetonille. Kaikki mahdolliset halkeamat ja kopoalueet on paikallistettava huolellisesti ja tarvittaessa korjattava asianmukaisesti ennen jatkotoimenpiteitä.

Vaihe 2: Uima-altaan sivut ja pohja
Altaan sivuissa ja pohjassa olevat karkeat kolot sekä epätasaisuudet tasoitetaan SCHÖNOX PL PLUS -korjausmassalla. Sivujen pintatasoitus suoritetaan Casco Betoplan märkätilatasoitteella. Altaan pohja voidaan tarvittaessa tasoittaa SCHÖNOX TX itsesiliävällä lattiatasoitteella. Vaihtoehtoisesti altaan pohja voidaan tasoittaa sementtipohjaisella karkealla SCHÖNOX SEB PLUS pikabetonilla tai puolikarkealla sementti-polymeeripohjaisella SCHÖNOX PL PLUS tasoitteella. Tässä tapauksessa tartuntapohjustus (Slurry) tulee tehdä SCHÖNOX Q4 RAPID / SCHÖNOX TT S8 RAPID kiinnityslaastilla, käyttäen 4mm hammaslastaa.

Vaihe 3: Uima-altaan vedeneristys
Koko betoninen uima-allas ja reuna-alueet, sekä vähintään myös suihkutilojen lattiat vedeneristetään elastisella SCHÖNOX 1K-DS PREMIUM sementtivedeneristeellä tai vaihtoehtoisesti SCHÖNOX 2K-DS Rapid sementtivedeneristeellä jolla on kaksi eri kalvopaksuutta riippuen ollaanko vedenpaineen alaisissa pinnoissa vai ei. Rakenteelliset saumat ja liikuntasaumat tiivistetään ja vahvennetaan Schönox ST -sarjan tuotteilla. Allasvalojen, putkien ja pohjakaivojen tulee olla varustettuja kauluksella, joka voidaan liittää tiiviisti rakenteeseen.

Vaihe 4: Vuotokoe
Koko allasrakenne tulee testata vuotokokeella ennen laatoituksen aloittamista. Kokeessa tulee noudattaa voimassaolevia kansallisia määräyksiä ja ohjeita.

Vaihe 5: Uima-altaan reunat
Tehdasvalmisteiset loiskevesikourut asennetaan yleensä SCHÖNOX PL PLUS -korjausmassapetiin tai vaihtoehtoisesti kiinnitetään epoksilaastilla
(SCHÖNOX CF DESIGN / SCHÖNOX CON BODEN). Laatoitettavat loiskevesi-kourut laatoitetaan epoksilaastilla. Joka tapauksessa altaan ja alustan väliin on tehtävä kapillaarikatko epoksimassalla (SCHÖNOX CF DESIGN / SCHÖNOX CON BODEN). Tarkempia yksityiskohtia näet sivujen 6 ja 7 piirroksista.

Vaihe 6: Uima-altaan laattojen kiinnitys ja saumaus
Laatat kiinnitetään korkealuokkaisilla ja joustavilla SCHÖNOX Q4,SCHÖNOX Q4 Rapid, SCHÖNOX Q6, SCHÖNOX Q8 tai SCHÖNOX Q12 kiinnityslaasteilla. Laatat kiinnitetään käyttäen kaksoiskiinnitysmenetelmää. Altaan pohjaan laatat voidaan kiinnittää kelluvaan petiin käyttäen SCHÖNOX TT-S8 notkistettua lattialaattalaastia. Lasimosaiikki kiinnitetään ja saumataan aina ilman poikkeusta SCHÖNOX CF DESIGN epoksilla. Uima-allaskäyttöön soveltuvat vain pintapuoleltaan paperiarkkiin liimatut lasimosaiikit. Puhdista huolellisesti kaikki sidontaan käytetyn liiman jäämät lasimosaiikista ja saumoista. Uima-altaiden, niitä ympäröivien tilojen ja suihkualueiden saumauksiin soveltuvat hyvin korkealuokkaiset sementtiperustaiset saumalaastit SCHÖNOX UF PREMIUM, SCHÖNOX SU ja Casco Dekor Premium. Varsinaisen uima-altaan saumaukseen on suositeltavaa käyttää SCHÖNOX CF DESIGN epoksisaumalaastia. Höyrysaunoissa, lämpöaltaissa, virtaavien vesien alueilla ja painepesurilla puhdistettavissa tiloissa käytetään aina epoksisaumausta. Rakenteelliset saumat ja liikuntasaumat tiivistetään SCHÖNOX MES uima-allassilikonilla.

Vaihe 7: Uima-altaan täyttäminen ensimmäisen kerran
Viimeistelyjen jälkeen, koko allas puhdistetaan tehokkaalla yleispuhdistusaineella. Suositeltavaa on myös desinfioida allas kloorilla.
Altaan ensimmäisessä täytössä veden klooripitoisuuden tulisi olla 0,6 mg/l vähintään kolmen viikon ajan. Veden pH tulisi tässä vaiheessa olla välillä pH 7.0-7.2 jolloin kloorin desinfioiva vaikutus on parhaimmillaan. Lisätietoja löytyy DIN 19643 standardista. Kemikaaleilla tehtävä puhdistus voidaan tehdä aikaisintaa 7 päivää saumauksesta.


CAD -kuvat (pdf/dwg) suunnitelmasti tueksi löydät täältä.

Katso kaikki Pool Line -järjestelmän tuotteet täältä.

Tulosta