Laatoitus luonnonkivillä

Luonnonkivien luotettava kiinnittäminen

Luonnonkivien yksilöllisen luonteen vuoksi ne luovat erityisen ilmapiirin, joka erottuu kuin itsestään kaikista muista sisustusmateriaaleista. Yhä enemmän ja enemmän suunnittelijat sekä rakennuttajat ihastuvat luonnonkivien pintakuvioiden ja värien vaihteluun. Lattioiden ja seinien arvokkuutta nostavana elementtinä, luonnonmateriaali on yhä suositumpi valinta pintamateriaaliksi.

Tänä päivänä on valittavissa paljon erilaisia ja ominaisuuksiltaan vaihtelevia kivilaatuja, joita tuotetaan ympäri maapalloa. Nykyaikaisen tuotantotekniikan ansiosta kivet voidaan leikata entistä ohuemmiksi, tästä syystä asentajilta vaaditaan aiempaa enemmän erityisosaamista. Erityistietous kivilaatujen ominaisuuksien eroista ja oikeista työvälineistä, eri kivilaaduille soveltuvista kiinnitysaineista sekä saumausaineista, on äärimmäisen tärkeää. SCHÖNOX Stone Line -luonnonkivijärjestelmä auttaa suunnittelijaa ja asentajaa vastaamaan näihin kasvaviin haasteisiin.

Luonnonkivien kiinnittäminen

Luonnonkivilaadut ovat syntyneet luonnon muovaamina erilaisten prosessien seurauksena, ja sen vuoksi niiden ominaisuudet ovat hyvin yksilöllisiä ja vaihtelevat suuresti. Jokainen ammattilainen, jolla on kokemusta luonnonkivien asentamisesta, tietävät nämä haasteet. Haasteet, jotka voidaan ratkaista ainoastaan käyttämällä asennuksessa kullekin kivilaadulle oikeita materiaaleja. Erittäin vaativa liimasidos alustan ja kiven välillä, kalkkivuodot ja kivien läpikuultavuus ovat eräitä mahdollisia ongelmakohtia. Iso haaste on myös kivien herkkyys muodonmuutoksille, erityisesti uusissa ohuissa kivilaatoissa, ja kivilaatoissa jotka ovat suurempia kuin 40 x 40 cm.

Parhaita ratkaisuja kalkkivuotojen, värivirheiden ja muodonmuutosten ehkäisemiseen, sekä parhaan lopputuloksen varmistamiseen luonnonkivimateriaaleja kiinnitettäessä, ovat kiinnityslaastit jotka kristallisoivat sekoitusvettä ja kovettuvat siksi nopeasti. Varmistuaksemme materiaalin taustan täydellisestä peittoasteesta, laastin olomuodon täytyy olla tätä tarkoitusta varten optimoitu; laastikamman hammastuksen näkyviin jääminen saattaa johtaa harmilliseen värivirheeseen materiaalin pinnassa. Jos materiaali kiinnitetään ohut- tai keskipaksulle laastipedille, voidaan täydellinen peittoaste saavuttaa vain käyttäen nk. “buttering-floating” menetelmää. Vaaleita tai läpikuultavia luonnonmateriaaleja kiinnitettäessä vaaditaan taas useimmiten valkoinen kiinnityslaasti.

SCHÖNOX tutkii luonnonkivien ja sisustuskivien muodonmuutoksia erikoistestimenetelmin

SCHÖNOX tutkii omassa kehityskeskuksessaan luonnonkivilaatujen ominaisuuksia ja kemiallista käyttäytymistä, jotta ammattiasentajat onnistuisivat asennuksessaan mm. yllämainitut haasteet huomioiden. Tutkimuksissa etsitään eroavaisuuksia värivirhealttiuden, muodonmuutoksien ja kiinnittyvyyden osalta. Tutkimuksiin perustuen voimme tarjota parhaat mahdolliset tuotteet ammattiasentajille näiden haasteiden ratkaisemiseksi. SCHÖNOXilla on olemassa tietopankki, jossa on tieto yli 3000 eri luonnokivityypin käyttäytymisestä ja ominaisuuksista. Värjäytymisvirheiden esiintyminen voidaan välttää  käyttämällä oikeita kiinnitysaineita.

Erilaiset kivilaadut

Magmaattiset kivet / Jähmettyneet kivet
Jähmettyneiden kivien ryhmään kuuluvat useimmiten plutooniset- ja vulkaaniset kivet. Suurin osa maapallon kivilaaduista kuuluu tähän ryhmään. Ne ovat muodostuneet magman jähmettyessä, sen noustessa maan sisuksista kohti maan kuorta, ja yleensä ne ovat jähmettyneet nykyiseen olomuotoonsa ennen maan pintaa. Prosessin aikana magman sisältämät mineraalit ovat kristallisoituneet, joka voidaan nykyisin nähdä kivien pinnassa rakeisena tekstuurina. Kontrastina plutoonisiin kiviin, vulkaanisissa kivissä voidaan havaita korkeampi huokoisuusaste.

Sedimentti kivet
Nämä kivityypit ovat kehittyneet sään vaikutuksesta, eroosion vaikutuksesta tai olemassa olevien kivien liukenemisesta. Tämän tyyppiset kerrostuneet ja sedimentoituneet kivilaadut ovat yleensä ongelmattomia kiinnityksen kannalta. Ne ovat kuitenkin yleensä herkkiä muodonmuutoksille ja värivirheille.

Metamorphooniset kivet
Metamorphooniset kivilaadut ovat kehittyneet aiempien kivilaatujen uudelleen muokkautuessa korkeassa paineessa ja lämpötilassa. Uudelleenmuokkautumisen aikana kivien mineraalien koostumus ja olomuoto muuttuu, koska uusia mineraaleja ja mineraalilisäaineita siirtyy kiveen; Kiven kemiallinen koostumus pysyy kuitenkin suurin piirtein samana. Tällä tavoin esim. kalkkikivestä muodostuu marmoria, hiekkakivestä muodostuu kvartsiittia ja graniitista kneissiä.

Ongelmat tartunnassa, värivirheet ja muodonmuutokset luonnonkivissä kuuluvat menneisyyteen. SCHÖNOX Stone Line -luonnonkivijärjestelmä esittelee innovatiivisia tuotteita, jotka on kehitetty harmoniassa käyttöominaisuuksien ja kestävän asennuksen kesken – sisältäen kaiken kosteudensuuntaavasta kerroksesta elastisiin saumamassoihin asti.

Erikoissideaineiden käyttö kiinnitysmateriaaleissa mahdollistaa nopean kovettumisen, joka on sekoitusveden kristallisoitumisen ansiota. Massassa oleva sekoitusvesi sidotaan nopeasti, jolloin minimoidaan kosteuden aiheuttama värivirheen tai muodonmuutoksen mahdollisuus.

•    RAPID-tuotteet täyttävät jo nyt valmiiksi “F” luokituksen vaatimukset standardin EN 12004 mukaisesti: tartuntalujuus 6 tunnin jälkeen ≥ 0.5 N/mm2.
•    Optimoitu vesi-sementti-suhde vähentää sekoitusveden määrää massassa ja vähentää alkaalista vaikutusta.
•    RAPID-tuotteet soveltuvat erinomaisesti hienojen kivimateriaalien kiinnittämiseen, erityisesti alueilla jotka altistuvat  mekaaniselle rasitukselle.

SCHÖNOX Luonnonkivijärjestelmä lyhyesti: Kaikille luonnonkivityypeille, kaikille materiaaliyhdistelmille, ja kaikille asiakkaiden vaatimuksille. Me tarjoamme oikean ja yhdessä pysyvän SCHÖNOX-tuotteen.

Tulosta