Märkätilat sisätiloissa - vaatimukset

Asennusolosuhteet

Lämpötila: Työkohteen lämpötilan tulee olla + 10 °C - + 25 °C, ei koskaan alle + 5 °C. Mahdollinen lattialämmitys otetaan pois päältä tai rajoitetaan siten, että lattian lämpötila on n. +15 °C. Asennuksen päätyttyä lattialämmityksen lämpötila nostetaan vaiheittain normaaliin käyttölämpötilaan.

Ilmankosteus: Tuotteet kuivuvat ilmoitetulla tavalla ilmankosteuden ollessa 50 % RH. Alhaisempi ilmankosteus nopeuttaa kuivumista ja korkeampi hidastaa kuivumista. Alustamateriaalin kosteus: Alustassa saa olla korkeintaan käyttöön valitun vedeneristysjärjestelmän mukainen kosteuspitoisuus. Kunkin järjestelmän suurin sallittu kosteusarvo on esitetty työohjeissa.

Asiakirjat
Rakennusten sisäpuoleisia märkätiloja koskevat määräykset on esitetty Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa osa C2. Märkätiloja koskevat ohjeet löytyvät julkaisuista RIL 107-2012 sekä SisäRYL 2013, lisäksi aihetta käsitellään mm. RT-ohjekorteissa.

LATTIA
Märkätilojen lattiat valetaan yleensä betonista. Vaihtoehtoisesti valuun voidaan käyttää nopeasti pinnoitettavaa SCHÖNOX SEB Plus, CFE SEZ Plus tai Casco FloorCret -pikabetonia.

Puurakenteisissa väli- ja rossipohjissa suositellaan märkätilan kohdalle teräsbetonilaatan valamista levypinnan päälle (viite/ohje: RIL 107-2012). Tämä valu voidaan toteuttaa SCHÖNOX SEB Plus tai CFE SEZ Plus -pikabetonilla, vaihtoehtoisesti SCHÖNOX CLS -kallistustasoitteella. Rakenteen riittävä kantokyky on varmistettava.

Mikäli vedeneriste halutaan kiinnittää suoraan levyrakenteen päälle, tulee erityistä huomiota kiinnittää rakenteen liikkumattomuuteen ja liitosten elämättömyyteen sekä riittävän elastisen ja kestävän vedeneristeen valintaan (viite/ohje: RIL 107-2012). Näissä tapauksissa suosittelemme valitsemaan käyttöön SCHÖNOX iFIX + WetStop -kalvovedeneristejärjestelmän.

Märkätilojen lattioissa tulee olla vähintään 1:100 kallistus kaivoa kohden ja suihkun alueella vähintään 1:50 noin 0,5 m:n säteellä kaivosta. Kaikissa tiloissa ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa koko lattian alueelle em. kallistuksia, tällöin kallistukset merkitään suunnitelmapiirroksiin (viite/ohje: RIL 107-2012).

Märkätilan lattiassa saa olla ainoastaan läpivientejä, jotka ovat tarpeen viemäröinnin järjestämiseksi. Näiden läpivientien reunan tulee olla vähintään 40 mm etäisyydellä valmiista seinäpinnasta. Lattian lävistävien putkien kohdalla vedeneriste nostetaan vähintään 15 mm valmista lattiapintaa ylemmäksi (viite/ohje: RIL 107-2012).

Lattian tasaisuuden tulee olla julkaisussa SisäRYL 2013 esitettyjen arvojen mukainen. Lattiasta poistetaan tartuntaa haittaavat tekijät esim. sementtiliima mekaanisesti työstämällä. Kaikki irtonainen aines poistetaan imuroimalla lattialta.

SEINÄT
Märkätilojen seinärakenteet toteutetaan kivi- tai levyrakenteisina. Levyrakenteisissa seinissä on syytä kiinnittää erityistä huomiota rakenteen jäykkyyteen, tarkasta kiinnitysohjeet levyvalmistajalta. Suihku- ja pesupisteiden roiskeveden alueella suositellaan käytettäväksi kivirakenteista seinää (viite/ohje: RIL 107-2012).

Märkätilojen vedeneristettäviin levyrakenteisiin seiniin ei saa asentaa höyrynsulkumuovia levyn taakse. Poikkeuksena tuuletusvälillä varustettu ns. kaksoisseinärakenne (viite/ohje: RIL 107-2012).

Putkien sijoittamista seinän sisään tulee välttää, rakenteiden sisään jäävien putkien tulee olla sijoitettuna suojaputkeen. Seinässä sijaitsevan läpiviennin (esim. hanakulmarasian) tulee ulottua vähintään 5 mm valmista seinäpintaa (esim. laattapinta) ulommaksi, jotta vedeneristys voidaan liittää läpivientiin luotettavasti. Jälkikäteen tehtäviä läpivientejä märkätilan seinässä tulee välttää vedeneristyksen kannalta kriittisillä alueilla. Mahdolliset jälkikäteen toteutettavat läpiviennit tiivistetään huolellisesti hyvälaatuisella tiivistysmassalla esim. Casco AquaSeal.

Märkätilojen ovi- ja ikkunaliittymät vedeneristeisiin suunnitellaan ja toteutetaan siten, ettei vettä pääse valumaan tai imeytymään rakenteisiin (viite/ohje: RIL 107-2012).

Märkätilan seinissä suositellaan käyttämään saman järjestelmän vedeneristettä kuin lattiassa. Käytettäessä seinissä eri vedeneristemateriaalia, tulee seinän vedeneristys limittää lattian vedeneristykseen tiiviisti. Limityksen tulee tässä tapauksessa olla vähintään
30 mm (viite/ohje: RIL 107-2012).

KYNNYS
Märkätilasta pois johtavan oven kynnys toteutetaan siten, että vettä ei pääse valumaan viereisen huoneen puolelle. Vedeneriste suositellaan nostettavaksi vähintään 15 mm valmista lattiapintaa ylemmäksi. Kynnyksen suunnittelussa on huomioitava 20 mm:n korkeusraja pyörätuolikäyttöön. Vedeneristeen nosto voidaan tarvittaessa tehdä luiskaamalla. Mikäli vedeneristeen ylösnostoa ei kynnyksellä toteuteta esim. pöyrätuolilla liikkumisen helpottamiseksi, käytetään kynnyksellä tarvittaessa kynnyskaivoja (viite/ohje: RIL 107-2012).

ILMANVAIHTO
Märkätiloissa on oltava jatkuvatoiminen ja riittävän tehokas ilmanvaihto, joka kuivattaa kastuneet pinnat nopeasti ja kattavasti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää korvausilmareittien toimivuuteen esim. ovirako (viite/ohje: RIL 107-2012).

Täältä löydät rakennekuvia erilaisiin liitoksiin märkätilarakentamisessa.

Tarkemmin märkätilojen rakentamiseen liittyviä vaatimuksia ja tuotteita käydään läpi märkätilakoulutuksissamme. Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan koulutukseen!

Tulosta