Syntetická pryskyřičná disperze bez obsahu rozpouštědel

Předem připravená syntetická pryskyřičná disperze

Speciální jednosložková akrylátová disperze bez obsahu rozpouštědel

1K-PU primer bez obsahu rozpouštědel

Speciální flexibilní rychlá dvousložková penetrace na problematické podklady

Speciální disperzní penetrace s velmi nízkými emisemi k okamžitému použití