SCHÖNOX BALTERRA®


|Přesvědčivé spojenectví proti všem povětrnostním podmínkám |


Balkony a terasy jsou určené pro krásné počasí, jejich přirozeným nepřítelem však je voda. Na tomto místě nachází uplatnění systém SCHÖNOX BALTERRA®, jehož základním úkolem je omezit průsak vody do konstrukce na minimum. Spárovací hmoty a lepidla na obklady SCHÖNOX aplikované na nejúčinnější tenkovrstvou spřaženou drenáž z hmoty SCHÖNOX EP DRAIN Vám poskytnou bezpečné řešení balkonů a teras do každého počasí.

Tisk