Aby sa tento obsah zobrazil, musíte prijať všetky súbory cookie v nastaveniach súborov cookie a potvrdiť váš výber alebo kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť všetky Cookies".

Nastavenia súborov cookie

Trvalo udržateľný rozvoj

Spoločnosť Sika sa zaväzuje k podpore trvalo udržateľných riešení globálnych problémov, ktoré budú bezpečná, s minimálnym dopadom na zdroje.

S vyhlásením "Väčší prínos, menší vplyv" Sika definovala 6 strategických cieľov, aby zamerala svoje aktivity v nasledujúcich rokoch na hospodárnu prevádzku, udržateľné riešenia, miestne komunity / spoločnosť, energiu, vodu / odpad a bezpečnosť. Svojimi produkty, systémy a riešeniami zakladá spoločnosť Sika dlhodobé výhody pre všetky zúčastnené strany a výrazne znižuje spotrebu zdrojov a vplyvy spojené s výrobou.

Viac o stratégii udržateľného rozvoja spoločnosti Sika nájdete na webe www.sika.sk

Vytlačiť