In order to show this YouTube video you have to check "Marketing Cookies" in the cookie settings and confirm your selection - or click on "Accept all cookies".

Cookie settings

Trajnostni razvoj

Sika je zavezana k spodbujanju trajnostne rešitve za globalne probleme, da je varna, z minimalnim vplivom na vire.

Z izjavo "večje koristi, manj vpliva" je Sika opredeljeno šest strateških ciljev, da se osredotočijo svoje dejavnosti v prihodnjih letih za varčno delovanje, trajnostnih rešitev, lokalne skupnosti / družbe, energije, vode / odpadkov in varnosti. Njeni izdelki, sistemi in rešitve, ki temeljijo podjetju Sika dolgoročne koristi za vse zainteresirane strani in občutno zmanjša porabo virov in učinkov, povezanih s proizvodnjo.

Več o strategiji za trajnostni razvoj: www.sika.si

Natisni