Sika SCHÖNOX
For this content to be displayed, you need to accept all cookies in the cookie settings and confirm your selection or by clicking the “Allow All” button.

Cookie settings

Trajnostni razvoj

Sika je zavezana k spodbujanju trajnostne rešitve za globalne probleme, da je varna, z minimalnim vplivom na vire.

Z izjavo "večje koristi, manj vpliva" je Sika opredeljeno šest strateških ciljev, da se osredotočijo svoje dejavnosti v prihodnjih letih za varčno delovanje, trajnostnih rešitev, lokalne skupnosti / družbe, energije, vode / odpadkov in varnosti. Njeni izdelki, sistemi in rešitve, ki temeljijo podjetju Sika dolgoročne koristi za vse zainteresirane strani in občutno zmanjša porabo virov in učinkov, povezanih s proizvodnjo.

Več o strategiji za trajnostni razvoj: www.sika.si

Natisni