Sika SCHÖNOX
 

Pravno sporočilo

Omejitev dostopa
Informacij na tem spletnem mestu (»spletno mesto«) ni dovoljeno uporabljati v nobeni državi ali pod katero koli pristojnostjo, če bi tovrstna uporaba pomenila kršitev zakona. Če to velja za vas, potem nimate pooblastila za uporabo ali dostop do kakršnih koli informacij s tega spletnega mesta.

Pogoji uporabe
Prosimo, da natančno preberete te pogoje (»pogoji uporabe«), saj se nanašajo na vaš dostop do spletnega mesta in/ali njegovo uporabo. Z vstopom na spletno mesto in katero koli podstran potrjujete, da soglašate s pogoji uporabe in jih razumete. Če se s pogoji uporabe ne strinjate, ne vstopajte na spletno mesto oziroma ga ne uporabljajte. Pogoje uporabe lahko kadar koli spremenimo.

Spletno mesto je v lasti družbe Sika AG (»družba«), ki spletno mesto tudi upravlja in ima sedež v Švici. Spletno mesto in pogoje uporabe ureja švicarska zakonodaja.

1. Splošna določila glede zavrnitve odgovornosti
Gradiva in informacije na tem spletnem mestu so na voljo takšni, kot so, brez vsakršnega izrecnega ali implicitnega jamstva. Izključena so vsa jamstva, med drugim vključno z implicitnim jamstvom glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe. Družba ne daje nobenih zagotovil ali jamstev glede vsebine, funkcionalnosti, povezav ali komunikacije in tudi ne glede okvar, napak ali njihove odprave, prekinitev ali prestrezanja komunikacije, izgube podatkov ali odsotnosti virusov in drugih škodljivih sestavnih delov.

Družba niti njena hčerinska podjetja ali podružnice v nobenem primeru nobeni stranki ne odgovarjajo za kakršne koli stroške ali škodo, vključno z neposredno, posredno, posebno, naključno ali posledično škodo ali škodo, ki je posledica uporabe ali dostopa ali pa nezmožnosti uporabe ali dostopa do spletnega mesta ali katere koli njegove funkcije ali lastnosti, vključno z brskanjem in prenašanjem informacij, podatkov, besedila, slik ali drugega gradiva, dostopnega prek spletnega mesta ali katerega koli drugega spletnega mesta, ki je povezano s tem spletnim mestom ali vsebuje povezavo do tega mesta.

Uporabnik spletnega mesta mora oceniti točnost, popolnost, zanesljivost in uporabnost kakršnih koli mnenj, storitev ali drugih informacij na spletnem mestu. Informacije na tej strani ne predstavljajo pravnih, računovodskih, davčnih, finančnih, naložbenih ali drugačnih strokovnih nasvetov niti nasvetov o določenih dejstvih ali zadevah, zato se nanje ni dovoljeno zanašati. Skladno s tem družba ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli uporabo ali zlorabo teh informacij. Uporabniki spletnega mesta se morajo glede svojih osebnih okoliščin posvetovati s strokovnim svetovalcem.

2. Brez ponudb
Ničesar na tej strani ni mogoče razumeti kot akvizitersko prodajo, ponudbo, nasvet, priporočilo ali katero koli drugo storitev, s katero bi posameznik pridobil naložbo ali razpolagal z njo oz. zaradi katere bi se odločil za katero koli naložbo ali posel. Za informacije o katerem koli določenem izdelku in/ali državi obiščite zadevno spletno mesto.

3. Intelektualna lastnina
Če ni navedeno drugače, so vse informacije, besedilo, slikovna gradiva, vsebine ali funkcije in postavitev spletnega mesta (vključno z videzom in uporabo) v izključni lasti družbe, zato jih brez izrecnega pisnega soglasja družbe ni dovoljeno razmnoževati ali razširjati niti delno niti v celoti.

Vendar pa lahko vse strani s tega spletnega mesta prenesete ali natisnete za osebno, nekomercialno uporabo, če pri tem ne odstranite oznak o avtorskih pravicah.

4. Povezave
Povezave na druga spletna mesta so navedene izključno za informiranje obiskovalcev in v njihovo korist.

Družba ne prevzema nobene odgovornosti ali obveznosti v zvezi s katerim koli spletnim mestom, do katerega je mogoče dostopati prek tega mesta (ali katerim koli spletnim mestom, ki vsebuje povezavo na to mesto), vključno z njegovo vsebino in delovanjem. Družba ne pregleduje in ne nadzira tovrstnih povezav. Nekatera spletna mesta so lahko zunaj vaše države, zato lahko zanje veljajo drugačni predpisi in pravila.

Povezava s tega mesta na drugo spletno mesto (ali povezava z drugega spletnega mesta na to mesto) ne predstavlja napotitve, potrditve, odobritve, oglaševanja, ponudbe ali akviziterstva v zvezi z zadevnim spletnim mestom, njegovo vsebino ali katerim koli izdelkom ali storitvijo, ki se oglašuje ali distribuira prek zadevnega spletnega mesta. Po mnenju družbe so povezave, ki jih zagotavlja do drugih javno dostopnih spletnih mest, spletnih strani, skupin novic in drugih virov, zakonsko dovoljene in skladne z običajnimi pričakovanji uporabnikov interneta.

Brez pisnega soglasja družbe ne sme nobena oseba ali spletno mesto ustvariti povezave do tega mesta – niti do njegove domače strani niti do katere koli notranje strani.

5. Pravilnik o zasebnosti
Družba izvaja razumne varnostne ukrepe, s katerimi vse informacije, ki jih pridobi od spletnih obiskovalcev, zavaruje pred nepooblaščenim dostopom in uporabo, poleg tega pa tovrstne varnostne ukrepe tudi redno preverja.

Družbi je prepovedano pošiljati zaupne ali lastniške informacije prek tega spletnega mesta. Posredovanje informacij družbi ne predstavlja zaupnega odnosa med vami in družbo. Vse informacije, ki jih družba prejme prek tega spletnega mesta, razen vaših osebnih identifikacijskih podatkov, se obravnavajo kot nezaupne. Družba uporablja osebne identifikacijske podatke zgolj za obdelavo vaših zahtev za informacije ali za trženje naših izdelkov in storitev. S prenosom informacij družbi prek tega spletnega mesta ali katerega koli drugega elektronskega sredstva družbi dajete neomejeno in nepreklicno dovoljenje za uporabo, razmnoževanje, prikazovanje, spreminjanje, distribucijo in objavo zadevnih informacij. Družba ima pravico, da informacije, vključno z znanjem in izkušnjami, metodami ali zamislimi, ki jih te vsebujejo, brezplačno za kateri koli namen.

6. Spremljanje
Družba ni dolžna spremljati nobenih poslanih ali prenesenih informacij na to spletno mesto ali prek njega ali katerega koli spletnega mesta, do katerega je mogoče dostopati s tega mesta ali ki vsebuje povezavo na to mesto. Vendar pa si družba pridržuje pravico do spremljanja tovrstnih informacij, vključno s klepetalnicami in podobnimi spletnimi vsebinami. Potrjujete, da tovrstne informacije ne nalagajo nikakršnih obveznosti ter da pošiljanje in prenašanje tovrstnih informacij ne pomeni nikakršnega zaupnega, pogodbenega ali drugačnega razmerja med vami in družbo.

7. Ravnanje uporabnika
Kadar dostopate do spletnega mesta ali uporabljate kateri koli njegov del, je brez vnaprejšnjega pisnega soglasja družbe prepovedano: objavljati ali prenašati kakršne koli nezakonite, grozilne, žaljive, obrekljive, sramotilne, opolzke, pornografske, nespodobne ali kako drugače neprimerne vsebine, vključno z vsemi prenosi, ki predstavljajo ali spodbujajo ravnanje, ki velja za kaznivo, daje povod za civilnopravno odgovornost ali kako drugače krši katere koli državne ali mednarodne zakone; objavljati ali prenašati kakršne koli informacije ali programsko opremo, ki vsebuje viruse, črve, trojanske konje ali druge škodljive komponente; posegati v delovanje tega spletnega mesta oziroma omejiti ali onemogočiti uporabo spletnega mesta drugim uporabnikom; pošiljati, objavljati, prenašati, razmnoževati, distribuirati ali izkoriščati kakršne koli informacije, programsko opremo ali drugo gradivo, pridobljeno prek tega spletnega mesta, v komercialne namene.

Opozorilo
Kakršen koli poskus poškodovanja spletnega mesta ali oslabitve njegovega delovanja lahko pomeni kršitev kazenske ali civilne zakonodaje. Družba si pridržuje pravico, da od povzročitelja škode zahteva odškodnino v polnem obsegu zakona.

8. Veljavna zakonodaja in pristojnost, lokalne pravne omejitve, posodobitve in drugo
Spletno mesto in pogoji uporabe se obravnavajo in izvajajo skladno s švicarskim materialnim pravom brez sklicevanja na kolizijske norme. Krajevno pristojno je sodišče v mestu Baar.

Družba ne zagotavlja, da so vključene informacije, gradivo ali vsebine/funkcije primerne za uporabo pod katero koli drugo pristojnostjo. Spletno mesto ni namenjeno osebam na območju pristojnosti, kjer je (na podlagi državljanstva, prebivališča ali državljanstva osebe ali kako drugače) objava ali razpoložljivost spletnega mesta in njegove vsebine v nasprotju z lokalnimi zakoni in predpisi. Osebe, na katere se te omejitve ali prepovedi nanašajo, ne smejo dostopati do spletnega mesta ali ga uporabljati. Do tega mesta dostopate ali ga uporabljate na lastno pobudo, zato ste sami odgovorni za skladnost z veljavnimi lokalnimi zakoni in predpisi.

Pogoje uporabe lahko kadar koli posodobimo in spremenimo. Ne pozabite preveriti pogojev uporabe vsakič, ko dostopate do spletnega mesta in/ali ga uporabljate.

Zadnja posodobitev: januar 2010

Natisni