Fin avjämningsmassa med goda flytegenskaper. Dammreducerad.

Grovkornig pumpbar avjämningsmassa

Fiberförstärkt avjämningsmassa för fallspackling

Grovkornig avjämningsmassa

Grovkornig avjämningsmassa för inomhusbruk

Snabbhärdande grov avjämningsmassa