Fogar av alla de slag

Det finns fogbruk framtagna för alla olika typer av slitage, plattor och arbetssätt. Se vad som passar dig.

Cementbaserat grövre fogbruk

Flexibelt, flytande och snabbt fogbruk

Fogbruk med extra lång öppentid

Fogbruk för alla typer av plattor och natursten

Cementbaserat fogbruk med fin struktur.

Kemikalieresistent tufft fogbruk