SCHÖNOX Q4

NYHET

Flexibelt kakellim för yrkesmässig användning

Fästmassan med bästa prestandan: vit, lättfiller. Bästa val för natursten.

Extra dryg fästmassa med ca 50 % återvunna råvaror. Dammreducerad, har lättfiller.

Deformations- och rörelseupptagande fästmassa

Dammreducerad flexibel universell fästmassa med lättfiller

Vit dammreducerad universell fästmassa med lättfiller

Snabb dammreducerad fästmassa som innehåller lättfiller

Vit dammreducerad standardfästmassa

Dammreducerad flexibel fästmassa

En dryg färdigblandad fästmassa för vägg, även i våtrum