Drevostavby - podlahová technika

Špecifické technologické odporúčania so zameraním na montované domy a drevostavby

Downloads

Súvisiace produkty

Syntetická sadrová samonivelačná stierka so spevňujúcimi vláknami pre vrstvy 3-15 mm

Pevné disperzné lepidlo so spevňujúcimi vláknami s vel'mi nízkym obsahom emisií

Univerzálne disperzné lepidlo citlivé na tlak

Rýchlo tuhnúca, samonivelačná hybridná vyrovnávacia hmota

Hybridná podlahová vyrovnávacia hmota vystužená vláknami

Hrubovrstvá vyrovnávacia stierka s technológiou Hybrid Active Dry

Disperzné lepidlo s veľmi nízkymi emisiami, aplikovateľné pomocou valčeka

Syntetická živicová disperzia bez obsahu rozpúšťadiel

Špeciálny disperzný penetračný náter odolný proti hydrolýze k okamžitému použitiu

Univerzálna malta na opravy

Viacsmerné a vysokopevnostné armovacie pletivo zo sklených vlákien.

Rýchlo tuhnúca opravná malta pre vrstvy od 1 do 50 mm

Cementová samonivelačná stierka pre vrstvy od 1 do 25 mm

Disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel

Rýchlo tvrdnúca cementová samonivelačná stierka s velmi nízkymi emisiami