Drevostavby - obkladová technika

Špecifické technologické odporúčania so zameraním na montované domy a drevostavby

Downloads

Súvisiace produkty

Flexibilná jednozložková cementová hydroizolačná stierka

Rýchlo tvrdnúca flexibilná jednozložková cementová hydroizolačná stierka

Hydroizolačný pás na premostenie trhlín

Syntetická sadrová samonivelačná stierka so spevňujúcimi vláknami pre vrstvy 3-15 mm

Ľahká hydroizolačná hmota k okamžitému použitiu

Syntetická živicová disperzia bez obsahu rozpúšťadiel

Špeciálny disperzný penetračný náter odolný proti hydrolýze k okamžitému použitiu

Univerzálna malta na opravy

Extrémne flexibilné (deformovatel'né) špeciálne práškové lepidlo

Rýchlo tvrdnúce flexibilné lepidlo pre profesionálne použitie

Univerzálne práškové lepidlo so silne redukovanou prašnosťou

Biele univerzálne práškové lepidlo so silne redukovanou prašnosťou

Biele rýchlo tuhnúce flexibilné univerzálne práškové lepidlo s obsahom trasu

Viacsmerné a vysokopevnostné armovacie pletivo zo sklených vlákien.

priečne elastická špeciálna tesniaca páska obojstranne kašírovaná textíliou

SCHÖNOX podlahová manžeta

Flexibilné podlahové lepidlo pre vysoko zaťažené plochy

Flexibilné lepidlo na dlaždice so silne zníženou prašnosťou

Rýchlo tvrdnúce flexibilné lepidlo na podlahové dlaždice s vysoko zníženou prašnosťou