SCHÖNOX Q Family - nový rad lepidiel na obklady a dlažby

| Správne riešenie pre každú situáciu |

K stiahnutiu

Extrémne flexibilné (deformovatel'né) špeciálne práškové lepidlo

Zlepšené cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia

Rýchlotuhnúce lepidlo so zníženou prašnosťou

Normálne tuhnúce flexibilné lepidlo

Rýchlo tvrdnúce vysoko flexibilné špeciálne práškové lepidlo

Biele rýchlo tuhnúce flexibilné univerzálne práškové lepidlo s obsahom trasu