Tankoslojni estrih z zelo nizkimi emisijami

Vezivo za hitrovezne cementne estrihe.