Avretting av betong og støp

Både betong og støp er en blanding av sement, ballast og tilsetningsstoffer. Det er mange forskjellige typer betong og støp, inkludert flytende støp, frostbestandig betong, vanntett betong, gulvstøp, konstruksjonsbetong og alle typer spesialtilpasset betong.

På gulv blir det ofte brukt ulike typer betong, med forskjellig trykkfasthet og v/c tall. Det finnes også hurtigtørkende betong eller gulvstøp. Det er alltid viktig å vite hvilken type betong som har blitt brukt slik at man kan velge egnet avrettingsmasse, lim og at gulvet er tørt nok for gulvbelegg.

Sørg for at overflaten på betong eller støpen har vært skikkelig støvsugd og rengjort. Fjern alle rester av olje, voks, lim eller andre stoffer som kan hindre vedheft.

Primer

For best resultat anbefaler vi at du holder romtemperaturen og luftfuktighet i området +10 ºC ± 20 ºC og 30-60% relativ luftfuktighet. Pass på at primeren er ved denne temperaturen også.
Primeren har tre viktige funksjoner: Den forbedrer heft til underlaget, forhindrer for rask uttørking av avrettingsmassen, og beskytter følsomme underlag fra vannet i avrettingsmassen.
Påfør SCHÖNOX KH blandet 1: 1-1: 3 med vann, avhengig av hvor fuktsensitivt underlaget er. Eller bruk KH FIX som allerede er bruksklar.   

Hvordan lage en grunningsmørtel

Påfør våt SCHÖNOX Q4 Rapid med 4 mm tannsparkel på toppen av gulvstøpen (for eksempel SCHÖNOX SEB-Plus), reparasjonsmørtel (for eksempel SCHÖNOX PL-Plus) eller sementbasert avrettingsmasse (for eksempel SCHÖNOX TX). Grunningsmørtelen kan herde før man legger neste sjikt, bortsett fra bruk av SCHÖNOX SEB Plus, denne skal legges «vått i vått».

Avretting

Fyll alle hull og sprekker ved bruk av reparasjonsmasse før påføring av avrettingsmasse. Sørg for at alle hull og sprekker, spesielt ved siden av veggene, blir dekket for å forhindre at avrettingsmassen lekker ned til underlaget. Ved vertikale installasjoner (vegger, rør etc.) bruk selvklebende ekspansjonslist SCHÖNOX RS50. Den tetter mot overflater og forhindrer lekkasjer.
Det er nyttig å markere høyden i forkant av avretting av gulv i tykke lag. Bruk et laservater og nivåpinner, som er limt med en avstand i mellom dem på maks 2 meter.
Bland avrettingsmassen i henhold til instruksjonene på emballasjen/produktdatablad. Bruk kaldt vann (+10°C - + 20°C), og lagre posene med avrettingsmasse slik at pulveret er i samme temperatur som rommet der det skal bli brukt. 
De beste forholdene for avretting og herding er temperaturer mellom +10ºC og +20ºC. Tørketiden kan forlenges ved lavere temperaturer og / eller i rom med dårlig ventilasjon. Produktets brukstid, herding og tørketid kan forkortes ved høyere temperaturer og lavere nivåer av relativ luftfuktighet.
Produktherding og tørketid oppgitt på emballasjen og i produktdatablad er basert på forhold på 20ºC og 50% relativ fuktighet. Ventilasjonsraten burde være ca. > 0,5 ganger per time.
Beskytt avrettingsmassen mot eksponering mot direkte sollys og trekk, spesielt i tidlig stadium.

Om nødvendig kan overflaten av avrettingsmassen slipes etter ca. 3 timer, avhengig av produktet. 
Tørketiden for avrettingsmassen avhenger av produktet, tykkelsen og klimaforhold. Kontroller imidlertid gjenværende relativ luftfuktighet (RH) i underlaget før legging av gulvbelegg.

Merk

Avrettingsmasse er ikke egnet for reparasjon av store hull og sprekker i underlaget, bruk en reparasjons mørtel eller støp for å fylle hull og sprekker. Egnede produkter er SCHÖNOX PL Plus eller SCHÖNOX SEB Plus.
For avretting på svake underlag, bruk SCHÖNOX AP eller APF.

Print