Sparkel for svake underlag

Kombineres SCHÖNOX krympfrie sparkel og avrettingsmassen RENOTEX, går det fint rennovere svake underlag.

Gipsbasert avrettingsmasse

Kan brukes i sjikt opp til 1 mm, lokalt (maks 0,5 m2) kan sjikt opptil 5 mm legges

Multiaxiel armeringsmatte av glassfiber

Emisjonsfattig støvredusert sparkelmasse på spesialgipsbasis